Na šolske poti se ta teden vrača skoraj 200.000 osnovnošolcev, pazimo na njihovo varnost vse leto!
40 let od zakonske uvedbe rumene rutice, ki varuje otroke in opozarja voznike
#VarnoVŠolo
 
(Ljubljana, 30. avgust 2021) Agencija za varnost prometa pred začetkom šolskega leta 2022/2023 na vse udeležence v prometu naslavlja poziv k največji stopnji pazljivosti pod skupnim imenovalcem Varno v šolo. Voznike in ostale udeležence v prometu opozarja, da se na naše ceste že ta teden vrača 194.554 osnovnošolcev, med njimi tudi 20.797 prvošolk in prvošolcev, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Letos obeležujemo 40 let od zakonske uvedbe rumene rutice, ki je obvezna za prvošolce in drugošolce. K prometni varnosti otrok zelo dobro pripomore, saj so z njo otroci bolj vidni, ostali udeleženci v prometu pa bolj pozorni. V Sloveniji smo med primerjalnima obdobjema 2011-2013 ter 2018-2020 zmanjšali število umrlih otrok za kar 66 % in na tem področju sodimo med najvarnejše evropske države. V istem obdobju je povprečje na ravni Evropske unije znašalo 31 %. Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.
 
Agencija vse voznike opozarja na štiri ključna sporočila: da je potrebno hitrost prilagoditi razmeram na cestah in spoštovati ustrezno varnostno razdaljo, da je pripetost izjemnega pomena za varno vožnjo vseh potnikov v vozilu in ključna za varnost otrok, da za volan vedno sedemo le trezni, voznike, kolesarje in pešce pa opozarjajo, da mobilni telefoni ne sodijo v promet. Agencija za varnost prometa poudarja pomen dobre prometne vzgoje otrok in odgovornost, ki jo imamo odrasli, da poskrbimo za njihovo varnost vse dni v letu, ne le na prvi šolski dan.

Varno v šolo

Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., pred prvim šolskim dnem izpostavlja, da bo v tem šolskem letu na šolskih poteh 194.554 osnovnošolcev, od tega 20.797 prvošolcev: »Skoraj 20.800 učencev bo v četrtek šolsko pot prehodilo prvič, zanje je to povsem nova izkušnja, zato morajo vsi udeleženci v prometu poskrbeti, da bodo na teh poteh varni, ne le danes, temveč vse dni v letu. Starše in skrbnike naprošamo, naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za vse življenje. Opozarjamo tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole, ki pomembno prispeva k varnosti otrok. Letos obeležujemo že štiri desetletja od zakonske uvedbe rumene rutice. Otroci na promet gledajo z drugačne perspektive, sploh mlajši ravnajo impulzivno, ne znajo dobro presoditi hitrosti bližajočih vozil, v prometu so nepredvidljivi. Vsi skupaj zato z največjo mero odgovornosti soustvarjajmo varnejše poti za vsakega otroka, vse dni v letu!«

Osrednji dogodek ob prvem šolskem dnevu bo potekal v četrtek, 1. 9. 2022 ob 9.25 ob Prušnikovi 85, pred Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta. V aktivnostih Agencije za varnost prometa za večjo varnost otrok letos sodeluje 180 občin in Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bodo razdeljevali knjižice Prvi koraki v svetu prometa in nov letak Varno v šolo. Več kot 1.000 prostovoljcev Zveze ZŠAM bo otroke varovalo na šolskih poteh od 31. avgusta pa vse do 9. septembra 2022.

V priloženem dokumentu Agencija za varnost prometa navaja pomembnejše statistične podatke prometne varnosti otrok in mladostnikov in pregled za obdobje 2017-2012.

Prvi šolski dan 2022_23