Danes se, pod vodstvom Agencije za varnost prometa in v sodelovanju s Policijo ter Direkcijo RS za infrastrukturo, začenja nacionalna akcija namenjena večji varnosti motoristov. Potekala bo do 9. aprila, sicer pa bo številne aktivnosti, namenjene motoristom,  Agencija izvajala vse do konca motoristične sezone, do oktobra. Namen akcije je opozoriti motoriste na pomen ustrezne priprave ob začetku motoristične sezone, uporabe zaščitne opreme in na pasti, ki so na cestah, ter tudi voznike avtomobilov na prisotnost motoristov na cestah.

 

Letošnje preventivne aktivnosti povezuje slogan »Ne prehitevaj življenja. Motorist za vedno!«. Značilno za prometne nesreče motoristov je, da se pripetijo predvsem v toplih mesecih oz. v času motoristične sezone med aprilom in oktobrom. Nesreče motoristov se najpogosteje zgodijo ob koncih tedna, v popoldanskem času, kar je predvsem povezano z življenjskim stilom ter odnosom do motornih koles – vožnja z motornim kolesom je namreč prej hobi kot nuja. Najpogosteje so v prometnih nesrečah udeleženi vozniki športnih motorjev.

 

Agencija za varnost prometa želi pred glavno motoristično sezono, ki se je zaradi lepega vremena letos začela že zgodaj, opozoriti tako voznike motoriste kot vse ostale udeležence v prometu na strpno in preudarno vožnjo, ter na dodatno previdnost na cesti. Motoriste poziva k uporabi zaščitne opreme in čelade ter k razmeram na cesti prilagojeni hitrosti vožnje, oziroma upoštevanju omejitev hitrosti.

V tem času je namreč asfaltna površina še hladna in tako ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, vozišča so še polna udarnih jam in peska od zimskega posipa, pa tudi sposobnosti motoristov v nekaj mesecih neuporabe motorja lahko nekoliko upadejo. Zato je priporočljivo pred daljšo vožnjo osvežiti spomin s treningom na poligonu ali krajšo kondicijsko vožnjo. Pri tem naj motoristi nosijo svetla odsevna oblačila in imajo vedno prižgane luči.

»V lanskem letu jih je od 22 umrlih voznikov motorjev kar 18 samih povzročilo nesrečo, največ nesreč pa so povzročili vozniki z vozniškim stažem z manj kot 5 letnimi izkušnjami. Zato je naš nasvet motoristom predvsem, naj nikar ne podcenjujejo voznih razmer ob začetku sezone, saj je vozišče še hladno, na njem pa so tudi udarne jame in pesek ter naj ne precenjujejo svojih vozniških sposobnosti, ob dejstvu, da že pol leta niso vozili motorja.« je opozoril Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa.

 

Agencija za varnost prometa bo v naslednjih tednih organizirala številna preventivna srečanja z izobraževalno vsebino s poudarkom na praktičnem znanju motoristov, izvajala bo širšo medijsko kampanjo in skrbela za dvig kakovosti usposabljanja motoristov. Pripravili so tudi informativno brošuro »Motorist za vedno«, ki jo bodo prejeli vsi lastniki motorjev ob registraciji, po Sloveniji pa bodo potekali številni preventivni dogodki.

V času akcije bo Policija vzpostavila poostren in sistematičen nadzor nad kršitelji cestno-prometnih predpisov, policisti – motoristi pa bodo izvajali preventivne aktivnosti na terenu »Policijska izkušnja kot nasvet«. Predstavnik policije je poudaril, da se je prometna varnost voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 izboljšala. Kljub temu s prometno varnostjo voznikov enoslednih motornih vozil ne moremo biti zadovoljni.

»Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, da pozorno spremljajo dogajanje v prometu tako v vzvratnih kot tudi stranskih ogledalih. Pri prehitevanju vozil in vključevanju na prednostno cesto upoštevajte prednost voznikov, ki vozijo po prednostni cesti. Pred vsakim premikom vozila naj vozniki  preverijo  t. i. mrtvi kot! Motoristi so namreč zaradi ozke silhuete veliko slabše vidni in se lahko v ogledalih “izmuznejo”. Že širina svinčnika v iztegnjeni roki lahko popolnoma zakrije motorista, oddaljenega 30 m, zato se morajo vozniki vedno prepričati o prosti poti!« je še dodal Matjaž Leskovar, predstavnik Policije.

 »Izvajamo sanacije po zimi poškodovanih vozišč na 141 odsekih državnih cest ter preplastitve in sanacije 26 slabih odsekov cest v dolžini 33,7 km. V pripravi pa so razpisi še za 82,7 km slabih odsekov. Preučujemo tudi možnosti prilagoditve prometne signalizacije, saj želimo z vsemi dodatnimi ukrepi na javnih cestah voznikom enoslednih motornih vozil zagotoviti varno vožnjo in jih pravočasno obveščati o nevarnostih ter jih čim varneje voditi skozi krivine.« je poudarila Ljiljana Herga iz Direkcije RS za infrastrukturo. Na Direkciji že izvajajo čiščenje cestišč, ki bo predvidoma zaključeno do sredine aprila.

V prihodnjih tednih se motoristi lahko udeležijo številnih preventivnih prireditev in dnevov odprtih vrat za motoriste:

·    AMZS CVV Vransko: 2. april 2017.
·    Pagrat Krško Raceland: 8. april 2017
·    Poligon Blagomix Varna vožnja: 9. april 2017
·    ZZŠAM Celje, Poligon Ljubečna:  22. april 2017
·    CVV Ljubečna: 20. maj 2017

Na poligonih se bodo imeli obiskovalci možnost seznaniti z veščino varne vožnje, zaščitno opremo za motoriste, ter se s praktično vožnjo preizkusiti na  poligonu.