Zakon o voznikih – ZVoz-1 (Uradni list RS, št. 85/16) na področju izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo določa nekatere novosti oz. spremembe na katere želimo še posebej opozoriti s spodnjim dopisom:

Obvestilo