(Ljubljana, 2. avgust 2018) V ponedeljek se je zaključila nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo je že drugič letos vodila in koordinirala Javna agencija RS za varnost prometa. Tokratna akcija in nadzor sta bila usmerjena predvsem k preprečevanju najpogostejših kršitev in spodbujanju voznikov tovornih vozil in avtobusov k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov. V času poostrenega nadzora je bilo ugotovljenih 850 kršitev, med najpogostejšimi kršitvami pa sta bila spet neuporaba varnostnega pasu in neupoštevanje omejitev hitrosti.

Največ kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu in prehitre vožnje

V času akcije, ki je trajala od 23. do 29. julija, je bilo v okviru poostrenega nadzora skupno pregledanih 4.355 tovornih vozil in avtobusov, od tega je bilo ugotovljenih 850 kršitev (20 %) prometne zakonodaje. Izmed 3.996 tovornih vozil (1.781 slovenskih in 2.215 tujih tovornih vozil) so bile kršitve ugotovljene pri 579 voznikih tovornih vozil (14 %), med 359 preverjenimi avtobusi (95 slovenskih in 264 tujih avtobusov) pa so bile kršitve ugotovljene pri 39 voznikih avtobusov (11 %).

Najpogostejše kršitve so bile povezane z neuporabo varnostnega pasu (155 kršitev), prekoračitvijo hitrosti (126 kršitev), preobremenjenostjo vozil (70 kršitev), nepravilno zavarovanim tovorom (56 kršitev), nezadovoljivo tehnično brezhibnostjo vozil (50 kršitev) ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov (29 kršitev).

Letos 1.416 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil

V obdobju od 1. januarja do 25. julija se je na slovenskih cestah pripetilo 1.416 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem 15 % več. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 929 primerih prometnih nesreč (66 %), od tega je življenje izgubilo 7 oseb, 21 je bilo hudo poškodovanih, 213 pa lažje poškodovanih. Med vozniki tovornih vozil so bile tri smrtne žrtve in trije hudo telesno poškodovani, v vseh šestih primerih pa so bili vozniki tovornih vozil hkrati tudi povzročitelji prometne nesreče. Od tega sta se ponesrečila dva tuja državljana, prav tako dva sta bila tudi med hudo telesno poškodovanimi.

Vozniki avtobusov so bili udeleženi v 201 prometni nesreči, od tega so jih povzročili 86 oz. 43 %. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa sta letos umrla 2 udeleženca, 4 so bili hudo telesno poškodovani, 29 pa je bilo lažje telesno poškodovanih. Poškodovana sta bila 2 voznika avtobusa, eden težje in eden lažje.

Slovenija je tranzitna država, a naj bo tudi varna

V Sloveniji tranzitni promet narašča, kar ima na eni strani pozitivne učinke za gospodarstvo, na drugi strani pa negativno vpliva na prometno varnost, saj se z večanjem prometa povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Agencija za varnost prometa k reševanju problematike pristopa celostno in s sprotnim iskanjem rešitev, ki jih usklajuje tudi z drugimi državnimi institucijami.

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve in Družbo za avtoceste Republike Slovenije si Agencija za varnost prometa prizadeva za vzpostavitev stalnega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi, kot tudi vozniki kombijev na vseh štirih vstopnih točkah v državo ter na celotnem avtocestnem omrežju. Tovrstni nadzori so se v nekaterih drugih državah članicah EU že izkazali za zelo učinkovite. »Tudi rezultati pilotnega projekta sekcijskega merjenja hitrosti v Sloveniji so pokazali izboljšanje stanja na trojanskem avtocestnem odseku, zato Agencija za varnost prometa podpira uporabo takšnih naprav in uvedbo tudi drugih oblik stalnega nadzora na vseh štirih krakih avtocestnega omrežja«, poudarja mag. Igor Velov, direktor AVP.

Agencija za varnost prometa bo Ministrstvu za infrastrukturo in  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavila tudi predlog za vključitev klimatske naprave kot del obvezne opreme v tovornih vozilih in avtobusih. Za varno udeležbo v prometu je namreč ključno dobro počutje voznika, za kar morajo biti tudi s strani delodajalca zagotovljeni ustrezni delovni pogoji.

Kljub naporom vseh institucij se je treba zavedati, da se prometna varnost začne pri vsakem posamezniku. Zato Agencija za varnost prometa prav vse udeležence v cestnem prometu poziva k upoštevanju cestno prometnih pravil, strpnosti in odgovornosti.

Test CPP za voznike motornih vozil višjih kategorij