Agencija za varnost prometa je v sredo, 17. 4. 2019, v Kranju organizirala posvet s predstavniki šol vožnje na Izpitnem območju 2. Namen srečanja, ki se ga je udeležilo deset območnih predstavnikov šol vožnje, je bil predvsem v razpravi o predstavitvah novosti na področju izvajanja vozniških izpitov in izvajanja strokovnih nadzorov ter druge aktualne tematike, povezane s področji sektorjev za vozniške izpite in voznike.

Na tokratnem, že petem območnem posvetu, je direktor agencije mag. Igor Velov uvodoma izpostavil, da izraža veliko zadovoljstvo, da je stanje na področju šol vožnje v primerjavi z leti poprej bistveno bolje urejeno. Udeležence je pozval k razpravi glede izvajanja strokovnih nadzorov v šolah vožnje in ocenjevanja vozniških izpitov.

Vodja sektorja za voznike mag. Saša Jevšnik Kafol je predstavila rezultate strokovnih nadzorov v šolah vožnje v letu 2018, vodja sektorja za vozniške izpite Robert Gril pa je predstavil novosti na področju izvajanja vozniških izpitov in materialno-tehnične predpogoje za njihovo izvajanje. S šolami vožnje so se predstavniki agencije dogovorili za še tesnejše sodelovanje, s čimer bodo skupaj pripomogli k večji varnosti v cestnem prometu.