Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor, je v sredo, 17. aprila 2019, na OŠ Borcev za severno mejo uspešno izvedel 27. medobčinsko prometno tekmovanje »Kaj veš o prometu?«.

Za varno in nemoteno izvedbo tekmovanja so poskrbeli prostovoljci, predstavniki Policije, Redarstva, reševalec na motorju, predstavniki šol vožnje, mentorji prometne vzgoje in dijaki Srednje prometne šole Maribor.

Cilj tekmovanja je spodbuditi mlade, da tudi po opravljenem kolesarskem izpitu vzdržujejo kolesarsko kondicijo iz znanja prometnih pravil in spretnosti na kolesu. Na tekmovanju so sodelovali tekmovalci iz dveh kategorij – kolesarji in AM kategorija (moped). Tekmovanja se je udeležilo 22 tekmovalcev v kategoriji kolo, iz šestih šol z območja občine Maribor: OŠ Angela Besednjaka, OŠ Bojana Ilicha, OŠ Borcev za Severno mejo, OŠ Draga Kobala, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Franca Rozmana – Staneta. V kategoriji AM so tekmovali 3 tekmovalci iz Srednje prometne šole Maribor.

Tekmovanje Kaj veš o prometu? je sestavljeno iz treh delov. Preveri se teoretično znanje prometnih predpisov, spretnostna vožnja na poligonu in praktična vožnja v dejanskem prometu.

Vsi tekmovalci so pokazali veliko raven znanja s področja prometne varnosti.