V času med 15. novembrom in 15. marcem je verjetnost zimskih razmer na cestah velika zato je v tem času predpisana obvezna zimska oprema na vozilih. Tudi sicer je potrebno pnevmatikam posvečati veliko pozornost saj so le-te edina povezava med avtomobilom in cesto. Odtis pnevmatik na cesto je v obliki štirih pravokotnikov, katerih velikost je odvisna od širine, obsega in tlaka v pnevmatiki. Od teh stičnih točk z voziščem je odvisen oprijem pnevmatik s cestiščem. Na oprijem vpliva površina stičnih točk, profil pnevmatik in material pnevmatik.

Vse to vpliva na oprijem pnevmatik z voziščem, stabilnost in zavorno pot vozila. Še posebej je pomembno, da imamo dobre pnevmatike v slabih vremenskih razmerah, ko je zavorna pot zaradi vplivov najdaljša.

Pri izbiri dobrih pnevmatik je potrebno dosledno upoštevati pogoje za vgradnjo in sicer deklaracijo proizvajalca vozila, katere pnevmatike so lahko vgrajene na vozilo, primerno je preveriti tudi primerjalne teste pnevmatik iz katerih izberemo najbolj ustrezne pnevmatike za naše razmere vožnje.

V Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14) je navedeno:

»(1) Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti in kategoriji hitrosti ustrezati pnevmatikam, ki so v potrdilu o skladnosti vozila ali v soglasju k registraciji vpisane v rubriki »dovoljene pnevmatike« ali v drugem ustreznem dokumentu o vozilu. Uporaba drugačnih pnevmatik je mogoča le po dodatni odobritvi vozila.«

Pri izbiri pnevmatik je potrebno dosledno upoštevati predpise in sicer, da so na vozilo vgrajene pnevmatike, ki ustrezajo velikosti, nosilnosti in kategoriji hitrosti.

Na isti osi je lahko odstopanje globine kanalov dezena največ 5 mm.

»(2) Razlika v globini kanalov dezena pnevmatik na isti osi ne sme biti večja od 5 mm.«

Globine kanalov dezena morajo dosegati:

»Globina kanalov v dezenu pnevmatik (merjena na mestu ob kazalniku obrabe) mora biti po obsegu in širini na pnevmatikah vozil na vozilih kategorij L(1)e in L(2)e najmanj 1 mm, na vozilih kategorij M(1) in N(1) ter njihovih priklopnih vozilih najmanj 1,6 mm, in na drugih vozilih najmanj 2 mm.«

Vozila morajo biti v zimskem času ali zimskih razmerah opremljena z zimsko opremo.

»Z zimsko opremo morajo biti motorna vozila opremljena v zimskem času (od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta) in v zimskih razmerah.«

Globine kanalov dezena zimskih pnevmatik morajo biti najmanj 3 mm.

»(3) Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam.«

 

Glede starosti ni zakonskih omejitev za uporabo pnevmatik. Je pa dejstvo, da se s starostjo prožnost pnevmatik manjša. Iz navedenega izhaja, da so starejše pnevmatike slabše glede zavorne poti in možnosti manevriranja.

Vpliv pnevmatik na varno  vožnjo

V zimskem času je še posebej pomembno, da imamo dobre pnevmatike, ker se razmere na cestah poslabšajo, ko je sneg ali led na cestišču. Slabše razmere podaljšajo zavorno pot vozila in nestabilnost vozila. Glavno vlogo v takih okoliščinah odigrajo pnevmatike, ki morajo tudi pri nižjih temperaturah ohranjati prožnost. Če te niso ustrezne, lahko to pripomore k izgubi nadzora nad vozilom med vožnjo in v najslabšem primeru  k  prometni nesreči.

Pred 15. novembrom je potrebno preveriti ali so zimske pnevmatike še ustrezne in ali niso prestare, tako da so otrdele oz. so na pnevmatikah očitne posledice staranja. Če niso ustrezne, jih moramo pravočasno zamenjati, da nas ne preseneti sneg ali slabe zimske razmere. Potrebno je zagotoviti zimske pnevmatike na vseh štirih kolesih. Pri izbiri je primerno upoštevati tudi ekološki vidik oziroma vpliv pnevmatik na porabo goriva.

Tudi z dobrimi pnevmatikami nismo povsem varni v zimskih razmerah. To pomeni, da je potrebno v zimskem času prilagoditi hitrost razmeram na cesti. Če nismo nujno vezani na lastni prevoz, je primerno z vožnjo v zimskih razmerah počakati in  uporabiti javna prevozna sredstva oziroma ne-nujne poti prestaviti na čas, ko bodo normalne razmere na cesti.