V jesenskem času se krajša dan, hitreje je tema in vremenske razmere povzročajo slabšo vidljivost. Vse te okoliščine zahtevajo od voznikov, da so med vožnjo bolj zbrani in previdni, ker je vidljivost slabša, cestišče pa je pogosto vlažno in posuto z listjem. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da je vozilo tehnično brezhibno, ustrezno opremljeno, da tudi v slabih vremenskih razmerah omogoča varno udeležbo v cestnem prometu. Nekaj pomembnih stvari na katere moramo biti pozorni pred zimo, in ki vplivajo na varnost v prometu: ustrezne pnevmatike, zimska tekočina za pranje stekla, osvetljevanje vozila in tehnična brezhibnost vozila. Na določene stvari lahko vplivamo sami, nekatere posege pa je bolje prepustiti strokovnjakom. Priporočljivo je, da vozilo redno servisiramo in vzdržujemo.

Ustrezne pnevmatike

V zimskih razmerah dobre zimske pnevmatike najbolj pripomorejo k varnosti in tehnični brezhibnosti vozila. Ustrezne pnevmatike si je potrebno zagotoviti še pravočasno, preden padejo temperature in se pojavi sneg na vozišču. Pnevmatike z oznako  M+S mud & snow, so namenjene za uporabo v zimskem času in zimskih razmerah. Pri letnih pnevmatikah tekalna površina pri temperaturah nižjih od 7 st C, otrdi. Posledica tega je slabši oprijem na cestišču, slabša vodljivost vozila in daljša zavorna pot. Pri zimskih pnevmatikah tekalna površina tudi pri nizkih temperaturah ostane mehka in prožna, kar omogoča boljši oprijem, krajšo zavorno pot in varnejšo vožnjo. Lamele omogočijo boljši oprijem na zasneženem cestišču.

Značilnosti zimskih pnevmatik so poleg večje mehkosti tekalne površine v primerjavi z letnimi pnevmatikami še:

– večje število lamel – zarez v blokih tekalne površine,

– manjša aktivna površina dezena tekalne površine in

– posebna zmes tekalne površine z dodatkom silike, ki zagotavlja boljši oprijem na mokrem cestišču ter manjši kotalni upor, kar ugodno vpliva na porabo goriva.

Pnevmatike s časom izgubljajo na prožnosti, zaradi česar se podaljša zavorna pot in poslabša vodljivost vozila. S primernim hranjenjem pnevmatik (temnejši in suh prostor, neobtežene in v ležečem položaju), ko niso na kolesih, se bistveno upočasni njihovo staranje.

Določila v zvezi s pnevmatikami v Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15 in 44/17) so:

»16. člen

(dodatne zahteve za pnevmatike)

(1) Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti in kategoriji hitrosti ustrezati pnevmatikam, ki so v potrdilu o skladnosti vozila ali v soglasju k registraciji vpisane v rubriki »dovoljene pnevmatike« ali v drugem ustreznem dokumentu o vozilu. Uporaba drugačnih pnevmatik je mogoča le po dodatni odobritvi vozila, razen v primeru namestitve pnevmatik z večjo nosilnostjo ali kategorijo hitrosti.

(2) Na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 tone, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo biti, poleg zahtev v prvem odstavku tega člena, vse pnevmatike enake velikosti (če izdelovalec vozila ni predvidel različnih pnevmatik na različnih oseh), vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (diagonalne, prepasane diagonalne, radialne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, kategorije hitrosti ter istega proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine).

(3) Na vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone in, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo biti, poleg zahtev v prvem odstavku tega člena, pnevmatike na isti osi enake velikosti, vrste, zgradbe, nosilnosti in kategorije hitrosti ter istega proizvajalca in dezena.

(4) Pnevmatike morajo biti vgrajene na vozilo v skladu z navodili proizvajalca pnevmatik oziroma vozila.«

»18. člen

(globina kanalov v dezenu pnevmatik)

(1) Globina kanalov v dezenu pnevmatik (merjena na mestu ob kazalniku obrabe) mora biti po obsegu in širini na pnevmatikah vozil na vozilih kategorije L najmanj 1 mm, na vozilih kategorij M1 in N1 ter njihovih priklopnih vozilih najmanj 1,6 mm, in na drugih vozilih najmanj 2 mm.

(2) Razlika v globini kanalov dezena pnevmatik na isti osi ne sme biti večja od 5 mm.

(3) Določilo prvega odstavka tega člena ne velja za starodobna vozila, ki so bila originalno opremljena s pnevmatikami, katerih globina kanalov v dezenu pnevmatik je bila pri novih pnevmatikah manjša od s tem predpisom določene, če se taka vozila ne uporabljajo na javnih cestah. Ne glede na to določilo pa se taka vozila lahko uporabljajo predvsem na relijih veteranov ali podobnih prireditvah.

(4) Kanali v dezenu pnevmatik se lahko narezujejo le pri pnevmatikah, ki so za to predvidene in imajo na boku oznako »REGROOVABLE« ali temu ustrezno oznako njihovega proizvajalca.

(5) Pnevmatike za vozila kategorij M1, N1 in L se ne smejo narezovati.

(6) Narezane pnevmatike se ne smejo uporabljati na prednjih oseh motornih vozil in na vozilih za prevoz nevarnega blaga.«

»20. člen

(zimska oprema vozil)

(1) Zimsko opremo motornih vozil kategorij M1, N1, L5e, L6e in L7e sestavljajo:

–   zimske pnevmatike na vseh kolesih ali

–  poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

(2) Zimsko opremo motornih vozil kategorij N2, N3, M2 in M3 sestavljajo:

–    zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali

–  poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

(3) Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam.

(4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M+S« ali »M.S« ali »M&S«.

(5) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu na priobalnem območju Republike Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena pnevmatik najmanj 3 mm. Priobalno območje je v skladu s tem pravilnikom del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

–        R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni kal;

–        R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver;

–        R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče;

–        R3 626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.

(6) V cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati pnevmatik z žeblji.«

»21. člen

(kategorija hitrosti zimske pnevmatike)

Kategorija hitrosti zimske pnevmatike mora ustrezati zahtevam točke 3.4.2.2 Priloge IV tehnične specifikacije za vozila TSV 146/01.«

»TSV 146/01

3.4.2.2 vozila, ki so običajno opremljena z običajnimi pnevmatikami in občasno z zimskimi pnevmatikami.

V tem primeru mora simbol kategorije hitrosti zimske pnevmatike ustrezati hitrosti, ki je ali večja od največje konstrukcijsko določene hitrosti vozila (ki jo določi proizvajalec vozila) ali ni manjša od 160 km/h (ali oboje).

Če je vseeno največja konstrukcijsko določena hitrost vozila (ki jo določi proizvajalec vozila) večja od hitrosti, ki ustreza simbolu kategorije hitrosti zimskih pnevmatik, mora biti v vozilu na vidnem mestu pritrjena opozorilna nalepka z določeno največjo hitrostno zmogljivostjo zimskih pnevmatik.«

»22. člen

(obveza glede zimske opreme vozil)

Z zimsko opremo morajo biti motorna vozila iz prvega in drugega odstavka 20. člena tega pravilnika opremljena v zimskem času (od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta) in v zimskih razmerah. Vozila, ki uporabljajo zimsko opremo po drugi alineji prvega odstavka in drugi alineji drugega odstavka ter petega odstavka 20. člena tega pravilnika, morajo imeti v zimskih razmerah na pogonskih kolesih ustrezne in pravilno nameščene snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke. Enakovrednost pripomočkov odobri homologacijski organ v Republiki Sloveniji.«

Osvetljevanje vozila

Ker so v zimskem času dnevi krajši, se večji del dneva vozi v mraku, zmanjšani vidljivosti ali megli oziroma manj osvetljenem vozišču. Zaradi tega je pomembno, da so glavni žarometi in svetlobna oprema za osvetljevanje vozila, tehnično ustrezni, in da delujejo brezhibno. V takih razmerah je pomembno, da žaromet dobro osvetljujejo vozišče, še posebej pomembno pa je, da smo na cesti vidni.

Zimska tekočina za pranje stekla

V jesenskem in zimskem času je posebej pomembno, da imamo zagotovljene dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Tekočina mora biti ustrezna, tako da ne zmrzne tudi pri nižjih temperaturah. To je pomembno zato, ker je v takem primeru onemogočeno čiščenje vetrobranskega stekla. Tekočina lahko zamrzne tudi na vetrobranskem steklu, kar ni dobro za vidljivost in za metlice brisalcev, ki se pri tem hitro poškodujejo. V zimskem času moramo biti pozorni na redčenje tekočine za pranje vetrobranskega stekla.

Tehnična brezhibnost vozila

Določeno opremo in naprave na vozilu lahko preverimo sami, kot na primer: metlice brisalcev, ustrezen nivo olja, ustrezen nivo hladilne tekočine, tlak v pnevmatikah itd. So pa svari, ki jih je bolje prepustiti strokovnjaku: ustreznost podvozja, stanje akumulatorja, ustreznost hladilne tekočine, ustreznost karoserije in prezračevalnega sistema, delovanje motorja, zavor itd. Ustrezno delovanje akumulatorja je pozimi še posebej pomembno, saj je ob zagonih pri nižjih temperaturah bolj obremenjen. Za nizke temperature je pomembno, da je v motorju ustrezna hladilna tekočina. Pozimi je posebej pomembno, da dobro deluje prezračevalni sistem, ki omogoča, da se led na steklih ustrezno in pravočasno odtali.

V zimskem času je priporočljiva uporaba določene dodatne opreme

V zimskem času je v vozilu primerno imeti omelo za sneg, sredstvo za odmrzovanje stekel, strgalo za led. Pred vožnjo v zimskih razmerah (sneg) je potrebno vozilo dobro očistiti. Čiščenje se najlažje izvede z omelom ali metlico za sneg. V avtomobilu je primerno imeti sredstvo proti odmrzovanju oziroma strgalo za led, za čim lažjo odstranitev ledu z vetrobranskega stekla.

Zimske vremenske razmere vplivajo na varnost cestnega prometa, zato je pomembno, da vozniki pravočasno prepoznamo dejavnike, ki povečujejo tveganje, jih uspemo prepoznati in predvideti ter se nanje pravočasno in pravilno odzvati. Če je na vozišču sneg ali snežna brozga prilagodimo varnostno razdaljo in hitrost, poskrbimo, da čim manj prestavljamo in vozimo z nižjimi vrtljaji motorja, se izogibamo sunkovitim premikom in naglim spremembam hitrosti. V primeru nižjih temperatur okoli ledišča lahko pričakujemo na mostovih in viaduktih ter drugih izpostavljenih legah poledico. Vozniki se moramo zavedati, da se v zimskih razmerah podaljša zavorna pot, da lahko pride do zanašanja vozila, da je v primeru nastanka poglobljenih kolesnic zaradi snega oteženo spreminjanje smeri ter da se pod brisalci nabira sneg s čimer se poslabša vidljivost iz vozila.

Če ni nujno se v hudih zimskih razmerah raje ne podamo v promet, v kolikor pa nas takšne razmere ujamejo na cesti ravnamo defenzivno, prilagodimo hitrost razmeram, prilagodimo varnostno razdaljo, poskrbimo za ustrezno vidljivost in se izogibamo sunkovitim premikom z vozilom.