(Ljubljana, 19. september 2018) Predstavniki Agencije za varnost prometa in Ministrstva za infrastrukturo so sprejeli delegacijo Ministrstva za promet Republike Romunije. Namen obiska je okrepitev meddržavnega sodelovanja v obliki izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanja na področju prometne varnosti s ciljem izboljšanje prometne varnosti v obeh državah.

Pogovori so potekali v smeri upravljanja cestne infrastrukture za zagotovitev večje prometne varnosti, ki vključujejo ocenjevanje tveganj in izvajanje strokovnih presoj varnosti cest ter postopke za izvedbo potrebnih infrastrukturnih ukrepov. Predstavnike Republike Romunije so zanimale tudi dejavnosti slovenskih šol voženj za učinkovito usposabljanje kandidatov ter delo ocenjevalcev v izpitnih centrih za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita. Slovenska stran pa je izpostavila problematiko varnosti slovenskih cest v poletni oziroma turistični sezoni, saj zaznava težave predvsem pri voznikih tovornih vozil iz vzhodnih držav.

Tovrstna srečanja omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju prometne varnosti, zato sta tako mag. Igor Velov, direktor AVP, kot tudi Corneliu Ioan Dimitriu, vodja romunske delegacije, podprla takšen način sodelovanja ter izpostavila željo in skupna prizadevanja za intenzivnejše sodelovanje obeh držav tudi v prihodnje.