Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg).

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 11. 10. 2018.

Izpit se bo izvedel dne 18. 10. 2018.

Več o tem se nahaja v priponkah:

Vabilo

Program-usposabljanja_UV

Program-usposabljanja_UP

Viri-in-literatura

Splošni-del-teoretičnega-dela-usposabljanja

Splošni-del_praktični-program_enosledna-vozila

Splošni-del_praktični-program_dvosledna-vozila