Učni načrt letošnjega programa dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov obsega učno vsebino na temo »Ravnanje ob prometni nesreči in prva pomoč za učitelje vožnje in učitelje predpisov«

V letu 2020 načrtujemo 36 izvedb usposabljanja po naslednjem urniku (vsak razpisan termin ima dve izvedbi: dopoldanski termin od 7.45 do 13.40 ali popoldanski termin od 14.45 do 20.40):

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
6.10 10.11 2.12
7.10 11.11 3.12
13.10 17.11 8.12
14.10 18.11 9.12
20.10 24.11 15.12
21.10 25.11 16.12

Priloge:

VABILO IN UČNE VSEBINE

Terminski plan

Pomembno:

Prijave sprejemamo izključno preko spletne prijave.

Spletna prijavnica