Javna agencija za varnost prometa je tudi letos med 14. in 16. septembrom 2020 organizirala obdobno strokovno usposabljanje za presojevalce varnosti cest. Namenjeno je licenciranim presojevalcev varnosti cest, ki želijo ohraniti status presojevalca. Gre za pomembno izobraževanje, saj morajo biti presojevalci strokovno in kvalitetno usposobljeni.

Presojevalci varnosti cest so neodvisni strokovnjaki, ki le z dobrim delom prispevajo k razvoju področja prometne varnosti cest v bodoče. Prav tako je pomembno, da sledijo novostim na tem področju ter ohranjajo nivo znanja.

Usposabljanja se je udeležilo 17 presojevalcev varnosti cest. Vsebino predavanj je določena s Pravilnikom o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest. Predavatelji na usposabljanju so bili uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki – dr. Tomaž Tollazzi iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM in dr. Peter Lipar iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL ter g. Anastasios Dragomanovits iz Nacionalne tehnične univerze v Atenah.

Področje dela presojevalcev v Sloveniji je obvezno za presojo avtocestnega križa, ki je del transevropske cestne mreže ter v primeru ko gre za odstopanja od pravil, ki urejajo projektiranje cest. Vsekakor pa so presojevalci varnosti cest že sedaj pristojni za strokovno presojo ostalih državnih cest in cest v upravljanju s strani lokalnih skupnosti, kjer je problematika varnosti cest najbolj pereča.