Danes, 5. januarja 2016, je stopil v veljavo nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki ga je izdal minister za infrastrukturo.

Pravilnik se začne uporabljati šest mesecev po njegovi uveljavitvi.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS in je dosegljiv na naslednjih povezavah: