(Ljubljana, 21. novembra 2022) V dvorani Matije Tomca, v prostorih Zavoda sv. Stanislava je danes potekala problemska konferenca, ki jo je organiziralo Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved – FORTOX v okviru projekta ALKOHOL,VARNOST, ZDRAVJE. Konferenca je bila namenjena pregledu sistemske obravnave alkohola v cestnem prometu, kot jo obravnavajo Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o prekrških, Kazenski zakonik in njim podrejeni pravilniki ter izmenjavi mnenj o dobrih straneh in slabostih, s katerimi se srečujejo izvajalci predmetne zakonodaje. Uvodna izhodišča je podala dr. Majda Zorec Karlovšek. S strokovnim prispevkom o vidikih izvajalca rehabilitacijskih delavnic je na konferenci sodelovala dr. Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Glavni cilj projekta ALKOHOL, VARNOST ZDRAVJE je zmanjševanje škode zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola z  združevanjem znanja in  razširjanjem pristopov do obravnave  motnje rabe alkohola. Na konferenci so predavali tudi predstavniki Policije, sodnici, zdravniki medicine dela in družinske medicine ter specialisti psihiatrije. Obravnavali so različna vprašanja, ki so bila že predstavljena na okrogli mizi »Izboljšanje varnosti cestnega prometa v R Sloveniji«, ki jo je Agencija za varnost prometa organizirala junija 2019 v dvorani Državnega sveta, na prekrškovno-pravni šoli »Alkohol kot dejavnik tveganja v cestnem prometu«, novembra 2019 v Portorožu, v okviru projekta SOPA ter na srečanjih, ki so obravnavala poslabšanje duševnega zdravja in povečevanje nasilja zaradi uporabe alkohola v času epidemije COVID-19.