(Ljubljana, 21. september 2020) Evropski teden mobilnosti, najbolj razširjeno gibanje na področju trajnostne mobilnosti, je letos pod geslom »Izberi čistejši način prevoza«, potekal med 16. in 22. septembrom.

V okviru ETM je Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana skupaj z Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine in nevladnimi organizacijami, kot sta Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziral dogodek z naslovom Ovirantlon. Dogodka se je udeležil tudi predstavnik Agencije za varnost prometa, saj gre za del projekta »Različnost je zakon«, ki ga Agencija sofinancira.

Poligon Ovirantlona je vseboval tri sklope ovir, in sicer ovire, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, ovire slepih in slabovidnih ter ovire, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Namen dogodka je bil predvsem v spodbujanju razmišljanja o tem, kako izboljšati okolje, ki nas obdaja, ga narediti bolj prijazno, vključujoče ter dostopno za vse.