Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa poziva vse zainteresirane k prijavi v program izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje. Program izobraževanja se bo ob zadostnem številu prijavljenih začel izvajati v torek 24. 5. 2022, s predvidenim pričetkom ob 15.00 na sedežu Agencije za varnost prometa v Ljubljani, Kotnikova ulica 19a.

Prijavnice, skupaj s potrdilom o plačilu, sprejemamo do vključno četrtka 19. 5. 2022.

Prijaviti se je potrebno preko spletne prijavnice, ki se nahaja na naslednji povezavi:

Prijava

Če bo število prijav preseglo število predpisanih udeležencev izobraževanja, bodo v skupino udeleženci razporejeni glede na vrstni red prispelih popolnih prijav.

Pridružujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe izobraževanja, kakor tudi pravico, da izobraževanje ob nezadostnem številu prijavljenih udeležencev odpovemo.

Dodatne informacije in načrtovani urnik izobraževanja se nahajajo v pripeti datoteki:

Vabilo izobraževanje za SV ŠV 2022