Agencija za varnost prometa se je odzvala na povabilo k pobudi Ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, ki ga obeležujemo 28. aprila. Slovenske organizacije so se tako v torek, 23. aprila 2019 sestale v Domu gospodarstva v Ljubljani na prvem delovnem srečanju Pobude 0,0 za odgovorno pitje. Spregovorili so o odgovornosti, ki jo nosijo kot delodajalci in gospodarstveniki, ko gre za varnost in zdravje zaposlenih.

Odnos do alkohola je kompleksen družbeni in tudi gospodarski izziv, katerega reševanje zahteva interdisciplinarno sodelovanje zainteresiranih deležnikov ter spremembo odnosa do alkohola in posledic prekomernega uživanja, so se strinjali udeleženci srečanja: GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Javna agencija RS za varnost prometa, nacionalna avtomobilska zveza AMZS, Pivovarna Laško Union, Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, Mediade in Združenje slovenskih pivovarn GIZ.

Trendi v Sloveniji nasprotni od svetovnih

Evropska raziskava o alkoholu in drogah med šolsko mladino, ki je bila leta 2015 izvedena v 35 državah med več kot 96 tisoč mladimi namreč kaže, da uživanje alkohola med mladimi v svetu upada, v Sloveniji pa je ravno obratno: poraba alkohola med mladimi, ki so hkrati tudi bodoči zaposleni, narašča. Obenem alkohol botruje približno četrtini prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi. Vsaka taka nesreča ni le izguba za svojce in prijatelje, temveč tudi za delovno okolje.

»Delodajalci se zavedamo, da so zaposleni naš kapital. Zato se naša odgovornost ne začne in ne konča na vratih organizacij, ampak smo za zaposlene odgovorni 24 ur na dan. Naša pomembna naloga je, da jih ozaveščamo o kulturi varnosti, da so tudi sami odgovorni zase, za bližnje in za okolje,« je na srečanju izpostavila koordinatorka Pobude 0,0 za odgovorno pitje Petra Ilar iz podjetja Mediade.

V delovnih okoljih se tako izziv z alkoholom kaže ne le z vidika tveganja nezgod, temveč vpliva na kulturo, ki pristaja na pasiven odnos namesto aktivnega soočenja s škodljivimi delovnimi praksami. Dr. Mateja Markl iz Agencije za varnost v prometu je povedala, da smo v preteklih letih v Sloveniji porabo alkohola na prebivalca sicer znižali, kot izkazujejo uradni podatki iz leta 2016, znižuje pa se starost, ko se mladi prvič opijejo – celo pri 11 letih: »To kaže na družbeno sprejemljivost alkohola in nas uvršča med države s t. i. mokro kulturo.« V splošnem smo glede alkohola v prometu v zadnjem desetletju naredili ogromen napredek. Meni, da je pobuda, ki izvira iz gospodarstva, koristna, saj pomaga institucionalizirati pristop do zaposlenih, ki so sicer z vidika preventive in kurative na področju varnosti v prometu in uživanja alkohola težje dosegljiva skupina.

Slovenci sposobni reševati tudi družbene, ne samo tehnoloških problemov


Janez Hrastnik
iz Pivovarne Laško Union je predstavil prakso podjetja, ki visoko na prednostno listo uvršča varnost pri delu in ozaveščevalne aktivnosti med zaposlenimi: »Sodelavci razumejo, kaj pomeni nezgoda zanje, za njihove sodelavce in za družino. Zavedanje o odgovornosti se je močno dvignilo. Začeli smo se povezovati tudi z AMZS in drugimi. Dejstvo je, da pri uvajanju odgovornega pitja nismo sami.« Podobna je tudi izkušnja Združenja slovenskih pivovarn GIZ, kjer te pobude podpirajo vsi člani, tako mali kot veliki pivovarji. Predstavila jo je Alenka Lesjak: »Četudi ni enostavno in nas gledajo začudeno, ker kot pivovarji promoviramo odgovorno pitje, pri tem vztrajamo, ker morajo tudi proizvajalci ravnati družbeno odgovorno.«

Manuel Pungertnik, dolgoletni inštruktor varne vožnje, je poudaril pomen zgleda in vedenja vsakega posameznika, s čimer se je strinjal tudi Rok Plankelj iz RK Celje: »Športni dogodki pritegnejo veliko udeležencev: smo pomembna točka, kjer lahko izpostavljamo zglede odgovornega pitja. Pri nas ne gre le za besede, temveč za izvedene akcije, tudi skupaj z AMZSDr. Petra Medved Djurašinović iz GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je osvetlila zgled dobre prakse samoregulative proizvajalcev na področju sladkih pijač, ki je lahko smernica tudi za uveljavljanje odgovornega pitja in spremembe odnosa do alkohola.

Slovenska Pobuda 0,0 za odgovorno pitje se umešča v leto 2019, ko ILO, mednarodna organizacija za delo, ob svoji 100-letnici odpira razprave o prihodnosti dela. Cilj pobude 0,0 za odgovorno pitje je prispevati k ozaveščanju in krepiti odgovornost družbe, organizacij in posameznikov do odgovornega pitja predvsem v delovnih organizacijah, pa tudi širše v družbi. Namen ni vzpostavljanje novih aktivnosti, temveč povezovanje in sodelovanje deležnikov za uresničitev enotnega cilja: uveljavitve odgovornega pitja.