V okviru Javne agencije RS za varnost prometa že vrsto let izvajamo zelo uspešen projekt Pasavček, v katerem je v preteklih letih sodelovalo skupno preko 200.000 otrok. Skupaj s sodelovanjem učiteljev in vzgojiteljev, občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, aktivnostmi na nacionalni in lokalni ravni smo v preteklih letih dosegli izredno pomemben napredek v pripetosti otrok med vožnjo, saj se je le-ta v povprečju povišala za 40 %, kar pomeni, da je danes v povprečju pripetih 94 % otrok. Še vedno pa je kar nekaj otrok nepripetih na najkrajših vožnjah, znotraj naselja, od doma do vrtca ali šole.

Tudi v letošnjem šolskem letu vabimo osnovne šole in vrtec k sodelovanju v projektu Pasavček, ki bo potekal skozi celo šolsko leto. Projekt je namenjen predvsem otrokom med 4. in 12. letom starosti, torej v vrtcih in prvi triadi osnovne šole. Ključno sporočilo projekta je RED JE VEDNO PAS PRIPET!, ki ga preko prijetnega lika Pasavčka posredujemo otrokom.

V letošnjem šolskem letu bodo nekatere aktivnosti prilagojene zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužb Covid-19. Vendar bomo vseeno izvajali projekt preko alternativnih oblik (dodatne spletne vsebine, gradiva namenjena sodelujočim, delovni listi…).

Prijava za sodelovanje v projektu Pasavček poteka preko elektronske prijavnice na spletni strani http://www.pasavcek.si/ in sicer je rok za prijavo do 12. oktobra 2020.