(Ljubljana, 5. februar 2021) Na spletni strani Vlade RS je objavljena novica z dne 4.2.2021 v zvezi z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

“Vlada je podaljšala veljavnost odlokov sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerimi se do 12. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.”

Omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil tako še vedno veljajo za:

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
− dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
− programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
− programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
− programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
− začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
− usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
− rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
− preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
− osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
− osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
− izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
− usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
− osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
− edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
− preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
− vozniških izpitov.

Navedene dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi. Storitve lahko opravljajo le osebe, ki imajo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je dovoljena le potrošnikom, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, in subjektu, ki izvaja storitve, predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Pogoj testiranja (po HAGT ali PCR metodi) pri izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo:
− naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
− postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
− redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,
če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Odlok začne veljati 6. februarja 2021 in velja do vključno 12. februarja 2021.