(Ljubljana, 26. januar 2021) V začetku leta je bil vpeljan redni potniški promet na progi Grosuplje – Kočevje, kamor se potniški vlaki vračajo po več kot 50 letih. Na progi je 30 prehodov z zapornicami, štiri prehode varuje zgolj Andrejev križ, ter več prehodov za pešce in kolesarje. Agencija za varnost prometa zato vsem udeležencem v prometu sporoča: »Ne pozabite, da ima vlak prednost!« Slovenija ima okoli 1200 kilometrov železniških prog, na katerih je 721 nivojskih prehodov, ki lahko predstavljajo nevarnost in zato zahtevajo dosledno upoštevanje prometnih predpisov. V zadnjih 10 letih je pri nepravilnem prečkanju urejenih nivojskih prehodov umrlo 45 ljudi, 120 pa je bilo poškodovanih. Ker na nivojskih prehodih veljajo posebna prometna pravila, bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu.

Problematika varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil, pogosto tudi nepazljivosti ali odsotnosti posameznika v nekaterih primerih pa tudi s predrznostjo udeležencev v cestnem prometu. Za varno prečkanje železniške proge moramo biti zbrani, pozorni, pazljivi in upoštevati prometna pravila ter signalizacijo – še posebej prometni znak Andrejev križ, svetlobni znak in spuščene zapornice ali polzapornice. Vlak se namreč zaradi svoje hitrosti in teže ne more hitro ustaviti, mi pa se lahko.

Vlak ima vedno prednost pred vsemi udeleženci v prometu

Pri prečkanju nivojskega prehoda morate voziti ali hoditi s posebno previdnostjo in voziti s hitrostjo, pri kateri lahko pred prehodom varno ustavite. Ne pozabite, da ima vlak prednost!

Upoštevajte vidne in zvočne signale – ustavite, ko na svetlobnem znaku izmenično utripata rdeči luči in ko se zapornice ali polzapornice spuščajo.

Progo prečkajte šele takrat, ko se rdeče luči ugasnejo, zvočni signal pa utihne.

Pomembno se je namreč zavedati, da čeprav je vlak že odpeljal, lahko prvemu vlaku sledi naslednji po sosednjem tiru že čez nekaj sekund, na kar vas v tem primeru zvočni in vidni signali še vedno opozarjajo.

Ob prečkanju zmanjšajte glasnost avtoradia in prekinite telefonske pogovore, obrišite zamegljena stranska stekla oziroma odprite stranska okna na vozilu, da boste lahko jasno zaznali železniško vozilo.

V primeru prečkanja železniških tirov peš ali s kolesom pospravite telefon in iz ušes odstranite slušalke ter se previdno odpravite čez progo.

Posebej pazljivi morate biti ponoči in ob slabših vremenskih pogojih, saj je lahko zvok varljiv in nas lahko zavaja pri oceni o dejanski oddaljenosti vlaka.

Vožnja ali hoja mimo zapornic, ko so te spuščene ali se ravno spuščajo, je prepovedana in tudi skrajno nevarna! Za tovrstna početja, ki se lahko končajo izredno tragično, ni opravičila. Zavedati se moramo, da lahko po progi v katerem koli trenutku pripelje vlak, ki se po trku lahko ustavi šele po nekaj sto metrih.

Pasivno zavarovani prehodi zahtevajo dodatno pozornost in previdnost

Posebej nevarno je prečkanje na pasivno zavarovanih nivojskih prehodih, ki so označeni s prometnimi znaki, ki nas opozarjajo na nevarnost, za samo približevanje vlaka pa ni nobenih obvestil. Poleg že poudarjenih pravil prečkanja prehodov tu velja dodatna previdnost, saj tako označenem približevanju nivojskemu prehodu prevzamemo vlogo aktivnega zavarovanja sami udeleženci v cestnem prometu.

Z 200 do 500 € kazni in 5 kazenskimi točkami se kaznuje prekršek udeleženca cestnega prometa, ki ne upošteva pravil prečkanja železniškega prehoda.  

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pripravila videovsebine o varnem prečkanju železniških tirov in osvežitvi prometnih predpisov za varno prečkanje železniške proge.