Obvestilo vsem kontrolorjem, referentom in vodjem TP

///Obvestilo vsem kontrolorjem, referentom in vodjem TP
Na podlagi šestega odstavka 87. člena ZMV1 (Uradni list RS, št. 75/17), lahko izvajalci nalog, ki so za opravljanje nalog pridobili potrdilo iz prvega odstavka 60. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) opravljajo naloge do izdaje pooblastila. Tem izvajalcem Agencija izda pooblastilo iz 59. člena ZMV1 v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Iz navedenega sledi, da morajo vsi izvajalci iz prejšnjega odstavka pooblastilo od Agencije pridobiti do 06.07.2018.

Zato naprošamo vse vodje TP, kontrolorje in referente, da preko priloženega spletnega obrazca oddajo vlogo za pridobitev omenjenega pooblastila.

Obrazec za oddajo vloge za pridobitev pooblastila je dostopen na strani https://crv.avp-rs.si/pooblastila//

2018-09-11T13:06:12+00:00četrtek, 28. junij, 2018|