Ob nakupu avtomobila je potrebno vzeti v obzir več dejavnikov, ki so pomembni za nas, če želimo kupiti ustrezen avto. Potrebno je najprej ugotoviti kakšne so naše želje in pričakovanja. Če naših pričakovanj nimamo dovolj dobro razdelanih se nam lahko zgodi, da vozilo ne izpolni le-teh. Pomembna ob nakupu je predvsem oprema vozila, ki pripomore k varnejši vožnji in manjši verjetnosti za prometno nesrečo. V novem modelu MERCEDES BENZ tip CLS, so vgrajeni najsodobnejši asistenčni sistemi, ki pripomorejo k večji varnosti prometa in zmanjšajo možnost prometne nesreče.

1. Aktivna pomoč pri krmiljenju

Aktivna pomoč pri krmiljenju omogoča ohranjanje vožnje na sredini prometnega pasu. Sistem deluje v območju hitrosti od 60 do 210 km/h. Ko so jasne oznake ceste zaznane, sistem omogoča ohranjanje vožnje na sredini prometnega pasu. Sistem deluje tudi takrat, ko oznake niso jasno prepoznavne ali ko jih celo ni. Takrat sistem sledi spredaj vozečemu vozilu. Ob neželenem prečkanju voznega pasu sistem opozori voznika z vibriranjem volanskega obroča, če pa gre za resno nevarnost trka pa tudi s korekcijo volana in zaviranjem vozila. Sistem na tak način ohrani prometni pas brez prečkanja črt, ki označujejo prometni pas. Kamera na sprednjem delu vozila snema oznake na cesti medtem ko radar in senzorji zaznavajo dogajanje okoli vozila. Ko sistem zazna, da se je vozilo preveč približalo sosednjemu prometnemu pasu, sam zavira (z določenimi kolesi) tako, da vozilo postavi nazaj v prometni pas.

2. Aktivna pomoč pri ohranjanju razdalje za vozilom DISTRONIC

V vozilu se nastavi želena hitrost, ki se v vožnji vzdržuje. Ko se vozilo približa spredaj vozečemu vozilu, ki vozi z nižjo hitrostjo, sistem sam prilagodi hitrost tako, da se razdalja med obema voziloma ohrani. Če spredaj vozeče vozilo hitrost poviša, se ustrezno poviša tudi trenutna hitrost vozila. Sistem samodejno prepoznava prometne znake za omejitve hitrosti in temu primerno prilagaja hitrost vozila. Če je nastavljena hitrost previsoka glede na razmere na cesti, vozilo samo zniža hitrost toliko, da je vožnja varna.

3. Aktivna pomoč pri parkiranju

Pomoč pri parkiranju se aktivira pri hitrosti do 35 km/h. Deluje tako, da vozilo s pomočjo senzorjev zaznava okolico vozila in predlaga vozniku način parkiranja, ko zazna prosto parkirno mesto. Sistem zaznava možnost parkiranja na levi ali desni strani vozila. Pri hitrosti nižji od 30 km/h je viden simbol za parkiranje ob prostem parkirnem prostoru, zraven simbola za parkirno mesto pa se pojavi puščica. Za parkiranje je vozilo potrebno ustaviti in prestaviti v vzvratno prestavo. Vozilo samo z manevriranjem parkira na ustrezno parkirno mesto. V času manevriranja mora biti volan prost. S pomočjo senzorjev vozilo preverja okolico in možnost za parkiranje. Med parkiranjem se asistent za parkiranje lahko kadarkoli izključi, voznik pa prevzame nadzor nad vozilom.

4. Zaznavanje mrtvega kota

Pri hitrosti nad 30 km/h se vključi aktivna linijska pomoč, ki omogoča dodatno zaščito pred trkom in sicer zaznava vozila, ki se približujejo od zadaj in prihajajo v mrtvi kot. V primeru mrtvega kota se na bočnem vzvratnem ogledalu prižge rdeč trikotnik in na tak način opozori na nevarnost. Na nevarnost opozori tudi zvočni signal.

5. Asistent za menjavo prometnega pasu

Sistem omogoča samodejno menjavo prometnega pasu na cesti z več prometnimi pasovi. Sistem deluje pri hitrostih med 80 in 180 km/h. Ko voznik vključi utripalke, sistem preveri ali so izpolnjeni pogoji za varno menjavo prometnega pasu. Sistem za menjavo prometnega pasu omogoča menjavo prometnega pasu, če na želeni strani menjave prometnega pasu ni vozil, ki bi ovirala tako menjavo. Če so pogoji za menjavo izpolnjeni se menjava pasu izvede sicer pa se sistem po približno 10 sekundah deaktivira.

6. Aktivni sistem za zaviranje v sili

Sistem za zaustavljanje v sili ustavi vozilo samodejno če ugotovi, da voznik nima stalne kontrole nad vozilom. Če voznik nima kontrole nad volanom določeno obdobje vožnje, ko uporablja aktivni sistem za pomoč pri krmiljenju in se ne odziva na več vizualnih in zvočnih opozoril za ponovno prijetje volana, se vozilo samodejno ustavi, se odklene, pokliče pomoč v sili in vključi varnostne utripalke.