(Bruselj, januar 2021) V začetku decembra lani je Evropska komisija predstavila Strategijo za trajnostno in pametno mobilnost z akcijskim načrtom, ki bo usmerjala njeno delo v naslednjih štirih letih. Strategije je podlaga, s katero bo prometni sistem Evropske unije lahko dosegel zeleno in digitalno preobrazbo in izpostavlja tri osnovne cilje – promet mora biti trajnosten, pameten in odporen. Strategija izpostavlja, da sta varnost in varstvo v prometnem sistemu najpomembnejša in ne bi smela biti nikoli ogrožena, Evropska unija pa mora na tem področju ohraniti vodilni položaj v svetu.

Da bi promet postal trajnosten, to v praksi med drugim pomeni:

  • pospešeno uvajanje brezemisijskih vozil, goriv iz obnovljivih virov in nizkoogljičnih goriv ter infrastrukture, povezane z njimi;
  • zdravo in trajnostno medmestno in mestno mobilnost, npr. z gradnjo dodatne kolesarske infrastrukture v naslednjih desetih letih;
  • ekologizacijo tovornega prometa.

Na področju povečanja varnosti in varstva v prometu Strategija izpostavlja, da sta varnost in varstvo v prometnem sistemu najpomembnejša in ne bi smela biti nikoli ogrožena, EU pa mora na tem področju ohraniti vodilni položaj v svetu. Stalna prizadevanja v sodelovanju z mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi organi, zainteresiranimi stranmi in državljani so ključnega pomena, če želimo doseči cilj odprave smrtnih žrtev na področju mobilnosti.

Evropa je še vedno najvarnejša prometna regija na svetu. Čeprav so potovanja z letalom, po morju in železnici zelo varna, se s tem ne smemo zadovoljiti, zlasti ko gre za varnost v cestnem prometu. Leta 2019 je na cestah v EU izgubilo življenje približno 22.700 ljudi, poleg vsake umrle osebe pa je približno še pet oseb več, ki so utrpele hude poškodbe, katerih posledice so jim spremenile življenje. Komisija zato ostaja v celoti zavezana izvajanju strategije EU za varnost v cestnem prometu iz leta 2018.

Dejavniki, kot so hitrost, uživanje alkohola in drog ter motnje med vožnjo, so močno povezani s povzročitvijo in resnostjo prometnih nesreč. Komisija bo preučila, s katerim ukrepom je mogoče odpraviti te težave, na primer z nadaljnjim izvajanjem priporočil EU. Prednost bo namenjena zaščiti izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu ter boljšemu zbiranju in analizi podatkov, Komisija pa bo na tej ravni ocenila tudi dodano vrednost temeljitih preiskav nesreč. Nadgradnja obstoječe infrastrukture z visokim tveganjem bi še naprej morala biti prednostna naloga za naložbe v infrastrukturo, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti starajočim se in slabo razvitim segmentom omrežja. Ukrepi, ki bodo zagotovili več prostora za različne oblike aktivne mobilnosti, bodo pomagali preprečiti smrtne žrtve in hude poškodbe med izpostavljenimi udeleženci v cestnem prometu.