NA POBUDO AVP PODPISAN SPORAZUM ZA NADGRADNJO PROMETNE VZGOJE V NAŠIH ŠOLAH

//NA POBUDO AVP PODPISAN SPORAZUM ZA NADGRADNJO PROMETNE VZGOJE V NAŠIH ŠOLAH

Javna agencija RS za varnost promet je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za infrastrukturo ter Zavodom RS za šolstvo podpisala skupni sporazum o nadgradnji in izvajanju prometno-vzgojnih aktivnosti na vseh ravneh izobraževanja. Namen podpisa sporazuma je predvsem učinkovitejša, celovita in sistemska vključitev programov prometne vzgoje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ključni akterji na področju prometne varnosti in vzgoje otrok smo se skupaj zavezali, da v naslednjih letih okrepimo aktivnosti, razvijemo nove programe in gradiva za otroke, mlade in starše, izvajamo aktivnosti v sodelovanju s šolami ter usposabljamo učitelje in druge strokovne delavce.

Ob tej priložnosti je ministrica za izobraževanje dr. Makovec Brenčič izpostavila: “Želja nas vseh je, da bi okrepili prometno vzgojo in povezali različne deležnike, ki vstopajo v šolski prostor.”

Minister za infrastrukturo dr. Gašperšič pa je poudaril: “Vesel sem, da je podpisan sporazum, ki neposredno sledi ciljem Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter bo osnova za dodatno izboljšanje stanja prometne varnosti otrok in mladostnikov.”

Mag. Velov, direktor AVP je ob tej priložnosti povedal. “Podpis sporazuma je jasen signal, da si želimo skupaj nadgraditi programe prometne vzgoje, z dodatnim poudarkom na tretji triadi osnovne šole in srednjih šolah. Javna agencija je tukaj že pričela z dodatnimi aktivnostmi, kot so zbirni portal za šolske poti, prometno-preventivne delavnice v srednjih šolah, dodatna preventivna in video gradiva za delo učiteljev in tudi podporo projektom nevladnih organizacij, ki sodelujeo pri izvajanju naših programov.”

Direktor Zavoda za šolstvo, dr. Logaj: “Na Zavodu si želimo novih programov in predvsem vključevanja mladostnikov z zavedanjem, da je prometna varnost skupna odgovornost.”

2017-09-05T09:59:49+00:00 torek, 5. september, 2017|Oznake: |

HVALA

ZA PRIJAVO!