(Ljubljana, 1. september 2017) Z novim šolskim letom so ceste in okolice šol spet preplavili otroci, ki se bodo vsakodnevno soočali z različnimi situacijami v prometu. Na Agenciji za varnost prometa so skupaj s partnerji pripravili aktivnosti tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni z namenom, da čim bolj poskrbijo za varnost otrok. Med drugim so za otroke in starše pripravljajo zbirni spletni portal Načrti šolskih poti, ki bo nudil pregled nad šolskimi potmi v slovenskih občinah in tudi po posameznih šolah.

šola2

Dogodek na prvi šolski dan se je letos odvijal ob sprejemu prvošolcev na OŠ Koseze v Ljubljani, ki letos praznuje 40. letnico delovanja. Pred šolo so potekale številne preventivno-ozaveščevalne aktivnosti, prvošolce in njihove starše pa so nagovorili dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje znanost in šport, Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana, mag. Igor Velov, direktor javne agencije ter ravnateljica ga. Lorieta Pečoler.

 

Direktor agencije mag. Igor Velov je otrokom in staršem zaželel varno na poti vsak dan v letu, ne le v prvih dneh. Otroci so mu povedali, da poznajo aktivnosti agencije že preko projekta Pasavček, ki so ga spoznali v vrtcu. Obljubil pa je, da bo agencija poskrbela, da bodo vsebine s področja prometne varnosti dostopne otrokom v vsakem obdobju.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila, da je tako za otroke in starše kot tudi za učitelje pomembno, da skupaj ustvarjamo spodbudno in varno učno okolje. Otrokom je zaželela prijeten začetek šolanja in da bo prehod od igre k učenju lažji, otrokom podarila žoge.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je spomnil, da je varnost v prometu naša skupna prioriteta in jo je potrebno urejat tako z vidika infrastrukturnih ukrepov, prometne signalizacije kot drugih, mehkejših ukrepov. OŠ Koseze je podaril 2 dodatna triopan znaka Šolska pot, ki bosta skrbela, da bodo otroci na izpostavljenih mestih na šolski poti še bolj vidni.

Podžupan MO Ljubljana g. Čerin je v imenu občine, kjer imajo letos skupaj več kot 3000 prvošolcev povedal, da se je občina na novo šolsko leto pripravila s številnimi aktivnostmi, s katerimi skrbijo za varnost in visoko kakovost ljubljanskih javnih šol in vrtcev.

Ob tej priložnosti je bil podpisan tudi sporazum za večjo prometno varnost otrok, mladostnikov in mladih, med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za infrastrukturo ter Javno agencijo za varnost prometa, katerega namen bo izvajanje učinkovitih programov prometne vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z namenom večje prometne varnosti otrok, mladostnikov in mladih.

Slavnostni gosti so po uradnem delu pospremili prvošolčke preko prehoda za pešce, kjer otrokom vsako jutro v prvih dneh pomagajo prečiti cesto prostovoljci Šolske prometne službe. Javna agencija za varnost prometa se je v želji po vzpostavitvi take službe na vseh OŠ preko celega leta povezala z Zvezo ZŠAM, ki bo tudi v drugi polovici septembra pilotno izvedla varovanje otrok na izpostavljenih mestih.

OŠ Koseze in ge. Ravnateljici Lorieti Pečoler se zahvaljujemo za gostoljubje v njihovi Zeleni hiški. Vsem otrokom pa želimo lep začetek leta in obilo varnosti v prometu, vsepovsod in vsak dan.

Gradiva:

Akcijski program Začetek šole 2017

Gradivo za medije