(Ljubljana, 6. december 2018) Predstavniki Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) so skupaj s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Družbe za avtoceste v RS, Direkcije RS za infrastrukturo in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru danes sprejeli 18-člansko delegacijo Ukrajine. Namen obiska je krepitev meddržavnega sodelovanja v obliki izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanja na področju prometne varnosti ter izboljšanja prometne varnosti v obeh državah.

Pogovori so potekali v smeri upravljanja cestne infrastrukture za zagotovitev večje prometne varnosti, ki vključujejo ocenjevanje tveganj in izvajanje strokovnih presoj varnosti cest ter postopke za izvedbo potrebnih infrastrukturnih ukrepov. Slovenska stran je predstavila dobro prakso Direktive o varnosti cestne infrastrukture ter sistem presojevalcev cestne infrastrukture in njihov vpliv na izboljšanje prometne varnosti. AVP pa je posebej izpostavila pomembnost sodelovanja s pristojnimi institucijami v Ukrajini za skupno izboljšanje prometne varnosti na tranzitnem omrežju, ki poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Tako mag. Igor Velov, direktor AVP, kot tudi Oleg Siryi, vodja ukrajinske delegacije, sta podprla tovrstna srečanja, ki omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju prometne varnosti ter izpostavila željo za intenzivnejše sodelovanje obeh držav tudi v prihodnje.