Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni. V okviru celovitih preventivnih dogodkov oz. usposabljanj za seniorje in upokojence sodelujemo: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (koordinator), Policija, DARS, Zveza društev upokojencev Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Združenje FORTOX in drugi. V okviru enodnevnih preventivnih dogodkov se udeleženci lahko izobražujejo iz petih vsebinskih sklopov:
  • Osvežitev znanja pravil cestnega prometa
  • Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti
  • Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo
  • Temeljni postopki oživljanja
  • Svetovalna vožnje z ocenjevalcem na vozniškem izpitu

Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu je v letu 2017 izvedel v 21 dogodkov na območju osrednjeslovenske, savinjske, podravske, koroške, pomurske, jugovzhodno slovenske, gorenjske, primorsko notranjske, goriške, obalno kraške in zasavske statistične regije.

Skupno število udeležencev v vseh regijah je bilo 470. Prejeli smo 336 izpolnjenih anket, katerih namen je evalvacija predavanj v okviru projekta Sožitje ter prilagoditev tem in metod dela, ki so najbližje seniorjem in upokojencem.

Več o tem se nahaja v prilogi.