Foto: Aleksandar Domitrica

Aktivna raba odsevnih teles nam v temi in mraku lahko reši življenje

(Ljubljana, 1. oktober 2019) Danes se pričenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«, ki bo trajala do 13. oktobra 2019. Njen namen je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, s poudarkom na varnosti otrok in starejših udeležencev v prometu. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost  slabša, ceste pa spolzke. Zato je pomembno, da pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo za svojo vidnost, opozarja Agencija za varnost prometa, ki bo za namen boljše vidnosti pešcev razdelila 16.000 odsevnih teles po vsej Sloveniji. Voznike pozivajo, da pešcem odstopijo prednost na prehodih ter prilagodijo hitrost vožnje, posebej v naseljih, pešce pa opozarjajo, naj se vedno prepričajo, da razmere omogočajo varno prečkanje. Agencija opozarja še na odvračanje pozornosti od dogajanja v prometu zaradi vse pogostejše uporabe mobilnih telefonov in razširjene uporabe družbenih omrežij ter na nove oblike e-mobilnosti, kot so e-skiroji. Za namene spodbujanja varne mobilnosti otrok je Agencija letos kot novost pripravila učno gradivo z naslovom Učenec pešec.

V prostorih Minicityja v Ljubljani so danes, ob začetku nacionalne preventivne akcije, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, Vesna Marinko, mag. upr. ved, mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, doc. dr. Peter Lipar, predstojnik Prometno tehniškega inštituta na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in odgovorni urednik Motorevije AMZS Blaž Poženel, spregovorili o priporočilih za varno udeležbo pešcev v prometu in predstavili nekatere druge vidike varnosti pešcev.

V.d. direktorice Agencije za varnost prometa, Vesna Marinko, mag. upr. ved:

»Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, pri tem sta najbolj ogroženi skupini otroci in starejši udeleženci. Zato je varnost pešcev ena izmed prioritet nacionalnega programa in Agencije za varnost prometa. Poleg tega prihajajo meseci, ki so do pešcev najmanj prizanesljivi – jeseni in pozimi se namreč zgodi največ nesreč z udeležbo pešcev. Nizke temperature ter padavine vseh vrst, krajši dnevi, slabša vidljivost in spolzke ceste za pešce predstavljajo še več nevarnosti.

V letu 2019 je kar 9 od 11 umrlih pešcev umrlo v temnem delu dneva. Podatki za petletno obdobje (2014-2018) sicer kažejo, da približno dve tretjini pešcev (47 od 75 umrlih pešcev oz. 63 %) umre v temnem delu dneva, ko je vidljivost slabša. Nihče izmed umrlih pešcev v obdobju od 2014 dalje ni imel odsevnega telesa. Prav tako so podatki pilotnega opazovanja pešcev, ki smo ga na Agenciji za varnost prometa izvedli leta 2017, pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – le 1,2 % pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak, 4,2 % neko drugo odsevno površino, kar 93 % pešcev pa ni uporabljalo nobenega odsevnika. V času nacionalne preventivne akcije zato k povečanju uporabe odsevnih teles pristopamo še bolj aktivno. Že ta četrtek, 3. oktobra bo v 55 slovenskih občinah potekala skupna koordinirana terenska akcija, v kateri bo Agencija razdelila 16.000 odsevnih teles. Aktivna raba odsevnih teles nam v temi in mraku lahko reši življenje!

V letu 2019 je 6 (55 %) pešcev umrlo v naselju, 5 pa jih je umrlo na cestah izven naselja (2 na avtocesti). Če vzamemo pod drobnogled natančno lokacijo nesreč s smrtnim izidom, je največ pešcev letos umrlo pri pravilnem prečkanju vozišča (3 umrli), 2 sta umrla pri nepravilnem prečkanju vozišča, 2 pri hoji ob cestišču ter 2 pri prečkanju avtoceste. V obdobju zadnjih 5 let je 53 % pešcev (40 od 75 umrlih) umrlo v naselju. Največ pešcev je bilo povoženih na prehodu za pešce ob pravilnem prečkanju cestišča – 26 umrlih od 75 umrlih oz. 35 %), 10 pešcev je bilo povoženih pri hoji ob robu cestišča (13 %), 10 pešcev je umrlo na avtocesti – od tega 5 pri prečkanju avtoceste. Voznikom zato vnovič namenjamo poziv, naj pešcem odstopijo prednost na prehodih ter prilagodijo hitrost vožnje in bodo v splošnem pozorni na pešce, posebej v naseljih. Pešce pa opozarjamo, naj se prepričajo, da razmere omogočajo varno prečkanje vozišča.

V letu 2019 je bila pri 7 umrlih pešcih, ki so bili sami povzročitelji prometne nesreče, pri 5 preverjena prisotnost alkohola in prepovedanih drog – od tega so bili 4 pod vplivom alkohola (eden tudi droge). Povprečna stopnja alkohola pri umrlih je visoka, kar 1,62 g/kg. V zadnjih petih letih (2014 – 2018) je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev umrlo 11 pešcev, kar v 8 primerih so bili alkoholizirani pešci sami povzročitelji prometne nesreče. Znova poudarjamo, da alkohol ne sodi v promet in da pešec za svojo varnost največ lahko stori sam.

Z vidika tveganj za varnost pešca opozarjam še na uporabo mobilnih telefonov, ki odvračajo pozornost od dogajanja v prometu, po raziskavah se reakcije pešca zmanjšajo celo do 60 %. Izpostavljam še nove oblike e-mobilnosti, kot so e-skiroji in podobne oblike posebnih prevoznih sredstev, ki vse bolj zavzemajo površine, namenjene pešcem. Zato je Agencija že predlagala posodobitev zakonske ureditve.

Strpnost in razumevanje potreb šibkejših udeležencev, predvidevanje prometnih situacij in odgovorna prednost, so ob upoštevanju cestno-prometnih pravil in razmer na cesti ključ do boljše prometne varnosti, za katero si kontinuirano prizadevamo na Agenciji za varnost prometa. Veseli nas, da so se prvi rezultati naših okrepljenih preventivnih akcij že pokazali, saj smo uspeli zajeziti negativen trend prometne varnosti, ki smo mu bili priča v prvem polletju. Konec letošnjega junija je bilo žrtev prometnih nesreč kar 40 % več kot v enakem obdobju lani (40 umrlih lani, 56 umrlih letos), z načrtovanimi terenskimi aktivnostmi in povečanim obsegom preventivnih akcij pa smo dosegli, da je bilo 30. septembra letos 75 umrlih, na ta dan lani pa 76. Naša zaveza je, da bomo s prizadevanji za boljšo prometno varnost nadaljevali, saj govorimo o ljudeh, ne o številkah.«

Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi:

»Ljudje smo v prometu najprej pešci, saj je hoja najbolj naraven način gibanja. Šele potem, kasneje, se znajdemo v drugih vlogah. Vendar nas hoja dejansko spremlja celo življenje. Najprej jo osvajamo v spremstvu staršev in drugih odraslih, od katerih tudi povzemamo navade in obnašanje, nato pa samostojno na poti na različne dejavnosti. Prepogosto pa se ne zavedamo, da smo med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu in da lahko k svoji varnosti največ pripomoremo prav sami. Ne pozabimo, da v prometu pešci nimamo absolutne prednosti, ter poskrbimo, da smo vidni in – zaradi upoštevanja predpisov – tudi predvidljivi!

Policisti bomo v času med 1. in 13 oktobrom, ko bodo potekale aktivnosti za večjo varnost pešcev, poleg opozarjanja na varnost pešcev v cestnem prometu, izvajali tudi poostrene nadzore, kjer bomo pozorni na nepravilnosti pešcev, posebej pa na kršitve voznikov motornih vozil napram pešcem.«

Doc. dr. Peter Lipar, predstojnik Prometno tehniškega inštituta na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani:

»Prometno varnost ranljivih udeležencev v prometu lahko zagotovimo na dva načina:

  1. Tako, da pešce z različnimi akcijami opozarjamo, kaj lahko sami storijo za svojo večjo varnost v prometu – tu mislim predvsem na preventivne akcije, ki jih organizira Agencija za varnost v prometu, ki poudarjajo vidnost in previdnost pešcev, načine varnega prečkanja in na splošno pravilnega obnašanja na cesti.
  2. Pešcem je potrebno nuditi varno in udobno infrastrukturo. Tukaj mislim predvsem na primerne površine za pešce z ustreznimi dimenzijami, ki so ustrezno oblikovane – tako, da so pešcu prijazne. Poseben poudarek je potrebno nameniti prehodom za pešce, saj je prečkanje prometne ceste eden najbolj nevarnih manevrov, ki ga mora pešec opraviti. Prehodi morajo biti zaznavni za voznike motornih vozil, kar pomeni, da morajo biti znotraj preglednih območij, morajo biti primerno označeni, tako za pešce kot za voznike motornih vozil

Odgovorni urednik Motorevije AMZS Blaž Poženel:

»Kako lahko tehnologija pomaga k večji varnosti pešcev? S tem vprašanjem se pri AMZS intenzivno ukvarjamo že vrsto let in skozi teste ugotavljamo, kako učinkoviti in koristni so sodobni asistenčni sistemi v avtih. Varnostna tehnologija v avtih je v zadnjih letih naredila velik korak naprej, a še vedno moramo za varnost pešcev najprej poskrbeti pešci sami in vozniki. Tehnologija ne more pretentati fizike in še dolgo ne bo nadomestila voznika, lahko pa pomaga preprečiti ali omiliti posledice trkov v pešce zaradi nepozornosti voznika.«

Agencija za varnost prometa bo v času nacionalno preventivne akcije izvajala vrsto dogodkov na terenu, pri čemer bo skupaj sodelovalo kar 92 slovenskih občin. Agencija sodeluje tudi na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, kjer o pomenu varnosti pešcev seznanja starejše udeležence v prometu. Po šolah bo v okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnih in preventivnih dejavnosti potekalo pisanje pisem otrok 4. razredov, ki bodo babicam in dedkom pisali pismo z opozorili na temo »Bodi viden- bodi previden«. Glede vzgojno-izobraževalnih vsebin je Agencija za varnost prometa letos kot novost pripravila učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti otrok z naslovom Učenec pešec, ki je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. Preko predstavljenih vsebin in zasnovanih nalog se otroci učijo o varnem ravnanju v vlogi pešcev ter ponovijo že osvojena pravila. Učno gradivo je dostopno na spletni strani Agencije. Učiteljem bo olajšalo pedagoško delo in prispevalo k večji varni mobilnosti otrok.

Poleg preventivno-vzgojnih terenskih akcij bo v času nacionalne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije, ki bo spremljala pravilno ravnanje tako voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.

Prilagamo vam povezavo na wetransfer, kjer se nahjajo fotografije novinarske konference in dogajanja na interaktivnih igralih, kjer se je 150 otrok iz različnih slovenskih krajev učilo o prometni varnosti.

Foto: Aleksandar Domitrica
https://we.tl/t-BBunINrMY5