Z namenom izboljšanja stanja na področju cestnega prometa in zmanjšanja prometnih nesreč, predvsem na poti na in z delovnega mesta ter pri prevozih v okviru delovnega časa, smo na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa pripravili sklop predavanj, katera so namenjena podjetjem, organizacijam in javnim institucijam. Z načrtnim preventivnim in proaktivnim delovanjem želimo bistveno prispevati k zmanjšanju števila prometnih nesreč zaposlenih.

Po podatkih Evropskega sveta za varnost prometa je 40 % vseh smrtnih žrtev na cestah povezanih z delom. Velik del teh nesreč se zgodi v času prihajanja na delo in vožnje domov. Stroški, ki jih lahko ima delodajalec zaradi prometnih nesreč, so ogromni. Vsi postopki zaradi tovrstnih prometnih nesreč preprečujejo osredotočenost na temeljno dejavnost podjetja.  Preventivna predavanja, ki jih v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa izvajamo v podjetjih, organizacijah in javnih ustanovah, so namenjena delodajalcem in deležnikom, ki se zavedajo, da so zdravi in zadovoljni zaposleni ključni dejavnik uspešnega podjetja in si želijo s preventivnimi ukrepi in osveščanjem zaposlenih zagotoviti varnost zaposlenih tudi v cestnem prometu. Prizadevanja za večjo prometno varnost lahko uresničimo le s skupnimi močmi in sodelovanjem.

  1. 09. 2019 smo za zaposlene v Luki Koper izvedli dve predavanji, s poudarkom na osvetlitvi naslednji ključnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč: