Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) bo tudi ob letošnji nacionalni akciji PEŠEC, ki bo potekala med 5. in 11. februarjem in pod sloganom Bodi viden, bodi previden, posvetila posebno pozornost večji osveščenosti pešcev, še posebej starejših in otrok – šolarjev, in voznikov glede pravilnega ravnanja v cestnem prometu. S preventivno akcijo bo agencija posvetila posebno pozornost uporabi odsevnih predmetov, saj so dnevi še vedno kratki, pravilnem ravnanju v cestnem prometu in upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih ter odstopanju prednosti pešcem pred označenimi prehodi s strani voznikov. Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo v času trajanja nacionalne preventivne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa, ki je nosilec nacionalne preventivne akcije za večjo varnost pešcev.

V letu 2017 je na slovenskih cestah umrlo najmanj udeležencev cestnega prometa v zadnjih 60-ih letih. Tudi delež smrtnih žrtev med pešci se je v lanskem letu glede na leto poprej zmanjšal za 55 %. Leta 2016 je bilo med pešci 22 smrtnih žrtev, v lanskem letu 10, od tega štiri na regionalnih cestah, tri na avtocestah in tri v naselju. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom za pešce so bili neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov ter pogosto tudi nepravilnosti pešca.

Med žrtvami prometnih nesreč med pešci so nadpovprečno izstopali starejši. Kar polovica jih je bila starejših od 65 let oziroma kar 90 % jih je bilo starejših od 45 let. Pri starejših pešcih bi lahko med vzroke za prometne nesreče uvrstili slabše psihofizične sposobnosti pogosto pa tudi slabša opaznosti, saj so pogosteje oblečeni v temnejša oblačila.

V starostni skupini med 25 in 34 let je bila ena smrtna žrtev, med otroci in mladostniki pa smrtnih žrtev ni bilo že štiri leta.

Agencija v letu 2017 izvedla pilotno opazovanje pešcev

Oktobra lansko leto so na Javni agenciji za varnost prometa izvedli pilotno opazovanje pešcev in uporabo odsevnih teles. Na različnih lokacijah po Sloveniji so tri dni v zgodnjih in poznih popoldanskih urah opazovali pešce – v vzorec je bilo zajetih 1.227 pešcev. Podatki so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – le 1,2 % pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak, 4,2 % pa neko drugo odsevno površino, večina pešcev pa ni uporabljala nobenega odsevnika (kar 93 %). Res pa je, da je bila približno polovica pešcev oblečena v svetla oblačila, kar tudi pripomore k večji vidnosti pešca. Staranje prebivalstva bo v prihodnosti narekovalo nove in dodatne ukrepe ter prilagoditve, vse z namenom povečati varno mobilnost med starejšimi.

Za večjo vidnost in varnost pešcev v agenciji svetujejo uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene hoji. Na področju osveščanja pešcev agencija odlično sodeluje tudi z lokalnimi sveti za preventivo in nevladnimi organizacijami.

Preventiva nujno potrebna že od malih nog

Pešačenje otrok v šolo ni pomembno le z okoljskega in zdravstvenega, temveč tudi z vidika vzgoje v prometu. Otroci pešci, ki so vsakodnevno izpostavljeni prometnim situacijam, si tako nabirajo pomembne izkušnje v prometu, poleg tega bodo kasneje kot vozniki do pešcev bolj strpni. Javna agencija za varnost prometa že vrsto let izvaja številne preventivne programe in vsebine v vrtcih in šolah, kar se kaže tudi v pozitivnih trendih pri prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi otroci in mladostniki.