29. januarja 2018 smo obiskali Gimnazijo Antonio Sema Piran in izvedli delavnice Vozimo pametno za 21 gimnazijcev od prvega do tretjega letnika programa. Dijaki so poslušali predavanja, s katerimi so se seznanili o ogroženosti mladih v prometu, o postopku kako do vozniškega izpita in o vožnji s spremljevalcem ter o negativnem vplivu alkohola in prepovedanih drog na voznika. Preizkusili so tudi očala za prikaz alkoholiziranosti in vpliva drog na vidno zaznavanje. Veliko novega pa so izvedeli tudi o tem, kako ravnati v primeru nesreče, kam poklicati in kaj narediti, če zagori v tunelu. Informacije, ki so jih dijaki dobili na delavnicah so bile zanje nove, zanimive in koristne, saj do sedaj na šoli še niso imeli podobnih vsebin.