V skladu z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, »morajo kandidati za voznike predložiti negativni rezultat testa PCR ali testa HAG na virus SARS-CoV-2 , ki ni starejši od 7 dni.«

Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebna za tiste, ki:

– imajo dokazilo, da so bile cepljene proti COVID-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni ter v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva.

– so prebolele COVID-19 in predložijo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Kandidati za voznike morajo v prostorih javne agencije uporabljati masko FFP2.

preberite več
Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 43/2021).
Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Do 2. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
  • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Tako še vedno velja obveznost upoštevanja vseh predpisanih zaščitnih ukrepov (uporaba maske FFP 2, razkuževanje rok, vzdrževanje razdalje vsaj 1,5m, itd.).

Udeležba na usposabljanju je dovoljena le tistim izvajalcem in udeležencem, ki opravijo testiranje po PCR ali HAG metodi, in izvajalcu predložijo negativni izvid testa, ki ni starejši od 7 dni.

Testiranja ni treba opraviti, če imate/-jo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 (s katerim dokazujete/-jo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni) ali potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev ali potrdilo zdravnika, da ste preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev.