(Ljubljana, 15. april 2019) Prehitra vožnja je, kljub pogostim preventivnim akcijam in opozarjanju vseh institucij, ki delajo na področju preventive, žal še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Agencija za varnost prometa tako trikrat letno in v sodelovanju s Policijo izvede nacionalne preventivne akcije Hitrost. Prvi del akcije je potekal od 1. do 14. aprila 2019, ponovili pa jo bodo še poleti, junija in avgusta. V okviru nacionalne preventivne akcije Hitrost so policisti 3. aprila 2019 izvajali evropsko usklajeni maraton nadzora hitrosti na 611 lokacijah po vseh Sloveniji. Cilj maratona hitrosti je znižanje povprečne hitrosti na slovenskih cestah in vplivanje na zavedanje o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene vožnje, ki naj poteka skladno s cestno-prometnimi predpisi in razmerami na cesti.

Vpliv maratona hitrosti so preverili tudi na preventivnih tablah »Vi vozite«, ki jih je Agencija za varnost prometa v okviru projekta »Namestitev prikazovalnikov hitrosti Vi vozite 2018« podelila v brezplačni najem posameznim občinam. Prikazovalniki, na katerih so preverili vpliv na povprečne hitrosti, so nameščeni na osmih različnih lokacijah v Občini Beltinci, Hoče-Slivnica, Bistrica ob Sotli, Cerklje na Gorenjskem, Ribnici, Dobrova-Polhov Gradec, Dobrepolju in Grosuplju. Rezultati kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno, tudi tedaj, ko nadzor ni očiten.

Primerjava hitrosti v treh terminih:

Na vseh lokacijah je bil opažen vpliv maratona hitrosti na povprečne hitrosti

Povprečne hitrosti so bile največje 27. marca 2019, takrat ko je bil prikaz na prikazovalniku izklopljen, a so meritve vseeno potekale. Dne 3. aprila 2019, na dan, ko je potekal maraton nadzora hitrosti, so bile povprečne hitrosti na vseh lokacijah najnižje. V povprečju se je povprečna hitrosti na osmih prikazovalnikih zmanjšala za 2,7 km/h oz. 6,2 %. Percentil hitrosti V85 (hitrost, ki jo ne preseže 85 % vozil – realna vozna hitrost) se je zmanjšal za 2,9 km/h oz. za 6,0 %.

V tretjem terminu, 10. aprila 2019, teden dni po maratonu nadzora hitrosti so na prikazovalnikih zaznali višje povprečne hitrosti kot v času 2. termina, torej v času maraton nadzora hitrosti, vendar še vedno nižje kot v 1. terminu, ko je bil prikaz na prikazovalniku izklopljen, a so meritve vseeno potekale. Povprečne hitrosti so se v primerjavi z 2. terminom v povprečju povečale za 2,1 km/h oz. za 4,2 %. Percentil hitrosti V85 se je se je povečal prav tako za 2,1 km/h oz. za 3,8 %. Povprečne hitrosti so bile na vseh prikazovalnikih manjše kot v 2. terminu in večje kot v 1. terminu.

Tako preventivne akcije kot tudi vse ostale akcije, ki jih izvaja agencija skozi vse leto in v sodelovanju z institucijami, ki se prav tako ukvarjajo s preventivo, kažejo, da se udeleženci v prometu še vedno premalo zavedajo, da so hitrost ter neprilagojena in objestna vožnja lahko usodni. Zato bo agencija v letošnjem letu še dodatno okrepila preventivne in ostale aktivnosti, katerih cilj, tako kratkoročni kot tudi dolgoročni, je povečanje stopnje ozaveščenosti med vsemi udeleženci v prometu, da je hitrost lahko usodna.

Dodatne informacije:

Na grafih, ki so v priponki, so prikazane spremembe hitrosti na vseh osmih obravnavanih prikazovalnikih hitrosti. Omejitev hitrosti je bila na vseh merilnih mestih 50km/h.

Sporočilo za medije_Maraton hitrosti_prikazovalniki