Učitelje vožnje in učitelje predpisov vabimo k opravljanju izpita pred komisijo skladno z osmim odstavkom 37. člena Zakona o voznikih (UL RS, št. 85/16).

Več o tem se nahaja v prilogi:

DOPIS

Priloge dopisa:

Program usposabljanja_UP
Program usposabljanja_UV
Splošni del teoretičnega dela usposabljanja
Splošni del_praktični program_dvosledna vozila
Splošni del_praktični program_enosledna vozila
Viri in literatura