Izvajalce programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo vabimo k prijavi na redno letno usposabljanje zaradi obnavljanja in dopolnjevanja svojega znanja.

Program dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega vsebine, ki so določene v četrtem odstavku 47. člena ZVoz-1 in ga, kot to določa Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/11 in 85/16 – ZVoz-1) s sklepom določi direktor Javne agencije RS za varnost prometa.

V letu 2020 načrtujemo osem izvedb usposabljanja po naslednjem urniku:

OKTOBERNOVEMBERDECEMBER
13.103.117.12
28.1010.1115.12
17.11
26.11

Vse izvedbe bodo potekale od 15.00 do 21.00 na lokaciji AMZS – Center varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko.
Cena dodatnega usposabljanja znaša 220,00 EUR, in sicer v primeru, da je na usposabljanje prijavljenih vsaj 8 udeležencev.

Prijave na dodatno usposabljanje sprejemamo preko elektronske prijavnice:

spletna prijavnica

Prijave na posamezen termin sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do tri delovne dni pred razpisanim terminom. Če število prijav na posamični termin preseže število predpisanih udeležencev v posamezni skupini usposabljanja, bomo udeležence v skupino razporejali glede na datum in čas prejetja popolne vloge.

Pridržujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe usposabljanja, kakor tudi pravico, da v primeru nezadostnega števila prijav usposabljanje v katerem od navedenih terminov odpovemo.

Morebitne odjave se upoštevajo, če so poslane najmanj tri (3) delovne dni pred datumom izvedbe usposabljanja v pisni obliki na elektronski naslov: vozniki@avp-rs.si ali po pošti na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na usposabljanju v celoti. Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni: – sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre); – skrbnike mladoletne osebe.

Dokumenti:

> Vabilo k udeležbi
> Program izobraževanja

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 01/478 89 52 ali na e-naslovu: vozniki@avp-rs.si