Program Varno na kolesu, ki poteka že sedmo leto pod okriljem podjetja Butan plin d.o.o. ter v sodelovanju Javne agencije RS za varnost prometa in drugih partnerjev, tudi letos pospešeno izvaja aktivnosti.

Več kot 3.300 osnovnošolcev iz 90 osnovnih šol, ki se aktivno vključujejo v program, že izvaja prvo nalogo, ki zahteva opazovanje prometne infrastrukture v njihovem kraju in okolici šole. Otroci se bodo osredotočili predvsem na aktivno vlogo različnih udeležencev v prometu, s poudarkom na varnosti kolesarjev. Pripravili bodo načrte šolskih in drugih kolesarskih poti ter izpostavili nekatere nevarnosti. V nadaljevanju bodo učenci v okviru nadgradnje priprave na kolesarskih izpit pripravljali prometni kviz in utrjevali prometna pravila.

Program Varno na kolesu skozi različne prometno obarvane aktivnosti tudi v novem šolskem letu povezuje slovenske osnovne šole, mlade kolesarje osvešča in spodbuja k spoštovanju cestnoprometnih predpisov ter jih bogati tako z znanjem kot tudi s praktičnimi in denarnimi nagradami. Namenjen je vsem učenkam in učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, hkrati pa z dodatnimi aktivnostmi spodbuja tudi vse druge k aktivni in predvsem varni udeležbi v prometu.

Več informacij pa si lahko preberete na spletni strani www.varnonakolesu.si