Uporaba mobilnega telefona med vožnjo
V le štirih urah v 11 mestnih občinah skoraj 1.500 voznikov uporabljalo mobilni telefon med vožnjo, razkrivajo podatki terenske raziskave Agencije za varnost prometa
(Ljubljana, 23. februar 2021) Po izteku 14-dnevne nacionalne preventivne akcije za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu »Varno brez telefona« Agencija za varnost prometa predstavlja izsledke terenske raziskave. Z raziskavo so na terenu preverjali, kakšno je stanje uporabe mobilnih telefonov pri voznikih motornih vozil na vpadnicah v 11 mestnih občinah. V dveh intervalih, jutranjem in popoldanskem, so v času zgolj štirih ur zabeležili kar 1.482 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali mobilni telefon. Več kršiteljev, skupaj kar 841, je bilo v popoldanski konici, pri čemer izstopajo občine Celje, Novo mesto in Ljubljana. V jutranji konici je bilo skupaj 641 kršitev, največ na področju lokacij Koper, Celje, Novo mesto in Ptuj. Največje število kršitev v absolutnih številkah zjutraj in popoldan skupaj je bilo v Celju, skupaj kar 295, sledita lokaciji Ljubljana in Novo mesto, obe z 234 kršitvami. Če voznik na cesto ni gledal le 5 sekund, je pri hitrosti 60 km/h »na slepo« prevozil razdaljo več kot 83 metrov. Mobilni telefoni so že vrsto let eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu. V zadnjih devetih letih (2012-2020) je Policija ugotovila za kar 100 odstotkov več kršitev s področja uporabe mobilnega telefona med vožnjo. V dvotedenski akciji »Varno brez telefona«, je sicer Policija ustavila 3.590 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali telefon.

Uporaba telefona med vožnjo = do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče

Štetje uporabe mobilnih telefonov pri voznikih motornih vozil je bilo opravljeno 27. januarja 2021, v času, ko je po celotni Sloveniji potekal tudi poostren nadzor policije glede uporabe naprav in opreme, ki ovirajo voznike med vožnjo. Sočasno je potekala tudi vrsta medijskih aktivnosti za ozaveščanje o tveganjih uporabe. Terenska raziskava je bila izvedena v dveh intervalih, v jutranji (med 7.-9. uro) in popoldanski prometni konici (med 15.-17. uro). Izbor mikrolokacij je bil določen glede na povprečni letni dnevni promet iz leta 2019. Zavedati se je potrebno, da je šlo za čas, ko je bila gostota prometa na mestnih vpadnicah zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manjša. A kljub temu je v le štirih urah na zgolj enajstih lokacijah kar 1.482 voznikov med vožnjo uporabljalo mobilni telefon in s tem tvegalo nastanek prometne nesreče. Večje število kršiteljev je bilo v popoldanski (841) kot v jutranji (641) konici.

V mestnih občinah Novo mesto, Celje in Maribor zaznan največji delež kršiteljev

Največji delež (gre za delež od vseh voznikov v posamezni občini, ki so v času štetja pripeljali mimo točke štetja) kršiteljev/voznikov, ki so uporabljali med vožnjo mobilni telefon v jutranjem času, je bil ugotovljen na področju lokacij Novo mesto (6 %), Maribor (5 %) in Celje (4 %). V popoldanskem času pa je bil največji delež kršiteljev v Celju (6 %), v Novem mestu (5 %) in Kopru (3 %). V jutranji in popoldanski konici skupaj pa je bil delež kršiteljev največji v Novem mestu (6 %), Celju (5 %) in Mariboru (4 %). Največje skupno nominalno število kršitev zjutraj in popoldan je bilo v Celju, skupaj kar 295 kršitev, sledita lokaciji Ljubljana in Novo mesto, obe s po 234 kršitvami. Tuje raziskave kažejo, da je med pisanjem SMS sporočila ali pregledovanjem družbenih omrežij voznik povprečno 5 sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. Pri hitrosti 60 km/h prevozi razdaljo več kot 83 metrov. V naselju, pri vožnji s 50 km/h prevozi skoraj 70 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 km/h v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 km/h pa prevozi 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjšano pozornostjo in s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa.

Policija je sicer v letu 2020 ugotovila 36.771 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 100 % več kot leta 2012 (18.189). Največ kršiteljev je bilo v starosti od 35 do 44 let (28,5 odstotka), sledijo tisti od 45 do 54 let (21,1 odstotka) in stari od 25 do 34 let (20,2 odstotka). V letošnji dvotedenski akciji »Varno brez telefona«, je sicer Policija ustavila 3.590 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali telefon.

Ob uporabi telefona med vožnjo tudi do 50 % slabši reakcijski čas kot pri vožnji v normalnih pogojih

Agencija za varnost prometa opozarja, da uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost voznika in njegovo pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja. Spregleda lahko drugega udeleženca (pešce, kolesarje, drugo vozilo) ali pomembno prometno signalizacijo, zaradi česar se ni sposoben pravočasno in pravilno odzvati na nastalo situacijo, kar lahko privede do nastanka prometne nesreče. Prav tako vozniki s takšnim ravnanjem pogosto sami povzročajo zastoje v prometu. Zadnja leta se uporaba mobilnih telefonov, tablic in drugih naprav med vožnjo povečuje. Takšno ravnanje pa ima velik negativen vpliv na potek prometa in prometno varnost. Agencija za varnost prometa zato znova poziva: »Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!«

Agencija za varnost prometa bo terensko raziskavo ponovila v prihodnjih mesecih, v času, ko ne bo potekala akcija za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu in ko se bo obseg prometa po pričakovanjih povečal ter javnosti predstavila primerjalne rezultate.

Spodnje tabele prikazujejo podatke o številu voznikov motornih vozil, pri katerih je bila zaznana uporaba mobilnega telefona in kjer voznik ni uporabljal mobilnega telefona, v obeh intervalih skupaj, posebej v jutranji prometni konici in posebej v popoldanski prometni konici.

SKUPAJ v obeh intervalih

Mestna občina Vozniki, pri katerih ni bila zaznana uporaba mobilnega telefona Voznik uporablja mobilni telefon
Celje 5647 295
Koper 6743 163
Kranj 5152 26
Ljubljana 8906 234
Maribor 4174 181
Murska Sobota 3341 91
Nova Gorica 5467 79
Novo mesto 3866 234
Ptuj 2988 90
Slovenj Gradec 4356 25
Velenje 3372 64

Skupaj kršitve oba intervala: 1.482.

Jutranji interval od 7. – 9. ure

Mestna občina Vozniki, pri katerih ni bila zaznana uporaba mobilnega telefona Voznik uporablja mobilni telefon
Celje 2871 112
Koper 3504 73
Kranj 2204 4
Ljubljana 3875 107
Maribor 2311 129
Murska Sobota 1354 18
Nova Gorica 2741 19
Novo mesto 1312 103
Ptuj 1211 44
Slovenj Gradec 2020 12
Velenje 882 20

Skupaj kršitve jutranji interval: 641.

Popoldanski interval od 15.- 17. ure

Mestna občina Vozniki, pri katerih ni bila zaznana uporaba mobilnega telefona Voznik uporablja mobilni telefon
Celje 2776 183
Koper 3239 90
Kranj 2948 22
Ljubljana 5031 127
Maribor 1863 52
Murska Sobota 1987 73
Nova Gorica 2726 60
Novo mesto 2554 131
Ptuj 1777 46
Slovenj Gradec 2336 13
Velenje 2490 44

Skupaj kršitve popoldanski interval: 841.