(Ljubljana, 22. december 2020) Na Javni agenciji za varnost prometa smo v sklopu evropskega projekta TN-ITS GO uspešno izvedli pilotni projekt TN-ITS storitev v Sloveniji. Projekt TN-ITS GO, v katerem sodelujemo od leta 2018 dalje, je osredotočen na realizacijo operativne izmenjave operativnih podatkov na TEN-T cestnem omrežju in vmesnikih do preostalega cestnega omrežja v katerem morajo biti pilotni izmenjevalni mehanizmi, vzpostavljeni v državah članicah, razširljivi in nadgradljivi na celotno cestno omrežje.

Rezultat pilotnega projekta so razpoložljive storitve TN-ITS po standardu CEN 17268, ki so objavljene na nacionalni točki dostopa za prometne podatke in informacije (https://www.ncup.si/sl) pri Nacionalnem centru za upravljanje prometa. Območje pilotne storitve pokriva celotno slovensko avtocestno omrežje, v katerega pa je vključena vertikalna prometna signalizacija po standardu SIST EN ISO 14823:2017 »Inteligentni transportni sistemi – Seznam grafičnih simbolov« in generalne nacionalne omejitve za tovorni promet ob vikendih in praznikih. Namen pilotne izvedbe TN-ITS storitev je:

  •        implementacija pilotne izvedbe TN-ITS storitev, ki bo nadgradljiva na celotno cestno omrežje in poln nabor prometnih podatkov z vključitvijo v TN-ITS evropski okvir;
  •        seznanitev s standardom SIST-CEN/TS 17268:2018 »Inteligentni transportni sistemi – Prostorski podatki ITS – Izmenjava podatkov o spremembah atributov cest« in preverjanje možnosti skladne izvedbe TN-ITS storitve s standardom;
  •        preveritev razpoložljivosti virov podatkov, njihovega obsega in kvalitete ter priporočila za nadgradnjo virov za avtomatiziran prenos podatkov za zagotovitev polnega obsega TN-ITS storitev v prihodnosti;
  •        vzpostavitev in povezava storitvene verige TN-ITS in seznanitev deležnikov s TN-ITS okvirjem;
  •        nacionalna implementacija politik EU s skladnostjo izvedbe z direktivami ITS (2010/40/EU) in INSPIRE (2007/2/EC) in izvedenimi akti in smernicami.

TN-ITS platforma (https://tn-its.eu/) podpira države članice EU pri implementaciji storitve z nudenjem smernic, orodij in storitev. TN-ITS platforma deluje na področju standardizacije z določanjem in vzdrževanjem TN-ITS specifikacij v okviru CEN/TC278/WG7, kar je rezultiralo v standardu SIST-CEN/TS 17268:2018 »Inteligentni transportni sistemi – Prostorski podatki ITS – Izmenjava podatkov o spremembah atributov cest«.