Javna agencija RS za varnost prometa je v letu 2019 opravila 323 strokovnih nadzorov v šolah vožnje, kar je za 185 več kot v letu 2018, ko smo strokovne nadzore izvajali predvsem v šolah vožnje, kjer so bile v letu 2017 ugotovljene nepravilnosti. V letu 2019 je bilo opravljenih 18 strokovnih nadzorov nad teoretičnim delom usposabljanja, 33 strokovnih nadzorov nad praktičnim delom usposabljanja, 135 strokovnih nadzorov, ki so bili izvedeni v sodelovanju s Policijo, FURS-om, Inšpektoratom za infrastrukturo in Inšpektoratom RS za delo. Ostali strokovni nadzori (137) pa so bili izvedeni kot redni strokovni nadzori. Namen strokovnih nadzorov je doseči predvsem boljše delovanje šol vožnje, kar prispeva k večji prometni varnosti.

 Šole vožnje so z vidika varnosti prometa ključne, saj predstavljajo končno stopnjo formalnega izobraževanja kandidatov za voznike. Skozi nadzore opažamo, da se s strani šol vožnje kaže vse več zanimanja glede pravilnega izvajanja usposabljanja in poslovanja ter vodenja predpisanih evidenc, s čimer se dosegajo vsi zastavljeni cilji naših akcij.

Pri strokovnih nadzorih je bilo ugotovljenih največ nepravilnosti pri vodenju predpisanih evidenc. Sledijo jim nepravilnosti pri izvajanju programa v pravilnem obsegu oziroma na pravilen način ter obveščanje javne agencije o izvajanju teoretičnega dela usposabljanja.

Od 18 strokovnih nadzorov nad teoretičnim delom usposabljanja javna agencija v devetih primerih ni ugotovila nepravilnosti, v šestih pa šolo vožnje ustno opozorila na ugotovljene pomanjkljivosti. V treh primerih so bila izrečena pisna opozorila.

 Od 33 strokovnih nadzorov nad praktičnim delom usposabljanja javna agencija v devetih primerih ni ugotovila nepravilnosti, v 23 pa šolo vožnje ustno opozorila na ugotovljene pomanjkljivosti. V enem primeru je bilo izrečeno pisno opozorilo.

Javna agencija je v skupni akciji okrepljenega strokovnega nadzora v šolah vožnje s Policijo izvedla 135 strokovnih nadzorov. Od tega v 71 primerih ni ugotovila nepravilnosti, v 46 pa šolo vožnje ustno opozorila na ugotovljene pomanjkljivosti. V 18 primerih so bila izrečena pisna opozorila.

Javna agencija je izvedla 137 rednih strokovnih nadzorov, od tega je bilo izdanih 15 prvih pisnih opozoril, 17 drugih pisnih opozoril, tri tretja pisna opozorila in dve četrti pisni opozorili. V 20-ih primerih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, v 80-ih primerih pa je bila šola vožnje ustno opozorjena na ugotovljene pomanjkljivosti.