Na Srednji šoli Domžale smo v času od 15. do 17. januarja organizirali delavnice  Vozimo pametno.

Delavnice smo organizirali v sodelovanju s Policijo in Zavodom Varna pot, v vseh treh dneh pa se  je delavnic udeležilo 100 dijakov 2. letnikov gimnazije in dijakov trgovske, računalniške ter strojne smeri.

Na delavnicah so bili dijakom predstavljeni najpogostejši vzroki za prometne nesreče (neprilagojena hitrost, alkohol in prepovedane substance, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, itd.), predstavljena jim je bila možnost vožnje s spremljevalcem ter vizija nič žrtev na slovenskih cestah, ki je bila okrepljena s slikovnim in video gradivom ter statističnimi podatki umrlih in hudo telesno poškodovanih zadnjih nekaj let. Poizkusili pa so tudi “alko” očala, ki demonstrirajo vožnjo pod vplivom alkohola.

Dijaki so se na predstavljeno tematiko odzvali pozitivno in s sodelovanjem.