Agencija za varnost prometa je v sredo, 10. 4. 2019 na poligonu Centra varne vožnje Ljubečna izvedla strokovno delavnico za učitelje vožnje, ki usposabljajo kandidate za voznike kategorije A na območju 3.

Delavnice se je udeležilo več kot 20 učiteljev vožnje, ki jim je član delovne skupine pripravil predavanje na temo dejavnikov tveganja pri vožnji motornega kolesa. Na vadbeni površini so pred pričetkom nove motoristične sezone ponovili izvedbo prvega in drugega dela vozniškega izpita. vsebine tako zajemajo pripravo na vožnjo, pregled vozila z vidika prometne varnosti, preverjanje predpisanih znanj in spretnosti, ki jih v drugem in tretjem delu izpita ni mogoče preveriti ter preizkus spretnosti pri vožnji vozila, ki poteka na vadbeni površini.