Na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2019 je Javna agencija RS za varnost prometa sprejela odločitev za izbor programov sofinanciranja za leto 2019.

Z javnim pozivom želimo finančno podpreti nevladne organizacije, ki so po vsebini in namenu usklajeni z Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 in predstavljajo dodatno vrednost pri izvedbi nacionalno koordiniranih preventivnih aktivnosti.

Več o izboru v spodnjih dokumentih.

Pregled in vrednotenje prijav v okviru izvedbe Javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2019

SKLEP o izboru izvajalcev na Javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2019