Javna agencija RS za varnost prometa je kot organ Republike Slovenije zavezana k javnemu naročanju.

Iz določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) izhaja, da so javna naročila blaga in storitev v vrednosti od 20.000 EUR naprej (brez DDV) in gradenj v vrednosti od 40.000 EUR naprej (brez DDV).
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS št. 49/2020 ) določa spremenjene mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju za javna naročila blaga, storitev in gradenj na splošnem področju. Spremenjene mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 so tako začasne narave in v skladu s 5. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) veljajo od 11. aprila 2020 do 31. decembra 2021.

Temeljna načela javnega naročanja so: načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov ter načelo sorazmernosti.

SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL, KI SO BILA ODDANA V LETU 2020, KATERIH OCENJENA VREDNOST JE NIŽJA OD MEJNIH VREDNOSTI ZA IZVEDBO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL (PO ZJN-3 in ZIUZEOP oz. ZZUOOP) IN
VIŠJA OD 10.000 EUR BREZ DDV (obveznost objave skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3).

Seznam evidenčnih naročil 2020