V Mestni hiši v Ljubljani so danes, 28. 5. 2019 predstavili izsledke raziskave o (ne)upravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide po izvedbi kampanje »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«.

Doc. dr. Aleš Bučar Ručman s Fakultete za varnostne vede, ki je raziskavo izvajala že drugič, je uvodoma dejal, da se zahvaljuje medijem, ki so odlično pokrivali že izsledke prve raziskave, ki je bila izvedena v letu 2015.  S tem se je pomembno sporočilo o neupravičenosti parkiranja na mestih, ki so namenjena za invalide, širilo v javnost in tudi temu gre zahvala, da rezultati po zadnji izvedeni raziskavi boljši. V vmesnem času so izvajali tudi strokovne posvete, izkustvene dogodke za mlade voznike, ki se jih je udeležilo preko 100 mladih in raziskavo ponesli v tujino, tako v Veliko Britanijo, na Japonsko in na Malto.

Vesna Marinko, mag. upr. ved, v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa je dejala, da s ponosom lahko pove, da že od začetka aktivno sodeluje v odlični kampanji in projektu Parkiraj izgovore drugam. Veseli jo, da je ekipa pod vodstvom dr. Bučarja izvedla že drugo obširno raziskavo o parkiranju na parkirnih mestih, namenjenih invalidom: »Rezultati so izjemno spodbudni, a čaka nas še veliko dela in naporov, da bomo skupaj dosegli zastavljeni cilj – dolgoročno spremeniti vedenje voznikov v Sloveniji, ko gre za parkiranje na mestih, ki so namenjena izključno invalidom. Na Agenciji za varnost prometa smo v partnerstvo projekta Parkiraj izgovore drugam vstopili že na začetku, saj gre za področje, ki je še posebej občutljivo in nikakor ne sme ostati spregledano. Ko govorimo o mobilnosti kot pravici vsakega posameznika v družbi, govorimo tudi o tem, da posebej oblikovana parkirna mesta invalidom pripadajo zato, da jim omogočajo kar se da visoko stopnjo neodvisnosti in samostojnosti, ne glede na pripomoček, ki ga uporabljajo. Človek s hojco, z berglami ali vozičkom seveda potrebuje več funkcionalnega prostora ob vstopu in izstopu iz vozila. Nerazumljivo je, kako nekateri brezvestni vozniki tega ne morejo razumeti in še manj, kako tega ne zmorejo spoštovati.« Dodala je, da so poleg empiričnih podatkov, ki jih dajejo raziskave, kot je pričujoča, zelo zgovorne osebne izkušnje invalidov, ki so jih z namenom preseganja stereotipov že večkrat javno izpostavili: »Tako se je izgovorov voznikov, ki so neupravičeno parkirali na parkirnem mestu za invalide, nabralo že za »zbrana dela«. V resnici gre le za egoizem, pomanjkanje morale, odsotnost vsakršne empatije in občutek večvrednosti,« je izpostavila. Spomnila je še na neupravičeno parkiranje in zaklepanje koles, skirojev in podobnih naprav na ograje invalidskih ramp in poti. Okrepiti je treba zavedanje, da se invalidom tudi s takimi dejanji otežuje mobilnost in uporabna vrednost infrastrukture, ki je zgrajena z namenom neoviranega dostopa.

Agencija za varnost prometa je konec leta 2017, ob Mednarodnem dnevu invalidov podala pobudo o poostrenem nadzoru nad neupravičenim parkiranjem v čim večjem številu občin. Odzvalo se je 24 slovenskih občin, od tega vseh 11 mestnih občin, ki so poostren nadzor izvajale v prvih dveh tednih decembra. Poziv k poostrenemu nadzoru bodo podali tudi letos.

Sašo Rink, Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL je izpostavil, da gre za posvetovalno telo župana, ki združuje predstavnike različnih skupin oseb z oviranostmi. Odpravljanje ovir je pomembna aktivnost MOL, z akcijskim načrtom, ki se sprejema vsaki dve leti s strani mestnega sveta, pa se izvajajo konkretni ukrepi. Ne gre namreč le za parkirna mesta, temveč za vso infrastrukturo javnega prostora in njegovo urejenost, ki mora biti vzpostavljena tako, da omogoča mobilnost vsem, je zaključil.

Gal Jakič, paraolimpijec in ambasador projekta, je dejal, da je najpomembnejše sporočilo kampanje to, da je bila strokovno podprta, doživela je izjemen uspeh v doseganju najširše javnosti, akcija je uspela doseči velik napredek brez rigoroznosti kaznovanja, s kulturnim dialogom. Vzpostavil se je širši diskurz, zakaj so mesta za invalide pomembna, mlajša populacija je pokazala veliko dovzetnost za spremembo vedenja, kar se je obrestovalo in to ga še posebej veseli. Pomembno je, da kampanja živi naprej.

Doc. dr. Aleš Bučar Ručman je nato predstavil izsledke raziskave, ki je bila izvedena oktobra 2018 in je temeljila na izsledkih raziskave iz leta 2015, Raziskava je bila opravljena na 9 najbolj frekventnih lokacijah v Ljubljani, kjer je 62 opazovalcev in dva nadzornika v terminu med 15.00 in 18.00 uro opravljalo opazovanje 43 parkirnih mest za invalide. Podatke so metodološko zbrali in obdelali, da so bili primerljivi s tistimi iz leta 2015.

Celotna raziskava je na voljo tukaj.

Sogovorniki so se v zaključku strinjali, da bodo nadaljevali javno razpravo na temo ozaveščanja in izobraževanja širše javnosti o problematiki parkiranja na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide in pomenu teh parkirnih mest za invalide.

Kampanja »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, je na 22. Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi v Portorožu maja letos prejela nagrado Prizma, nacionalno strokovno nagrado za odličnost komunikacijske kampanje. Nagrado so tako prejeli Fakulteta za varnostne vede, Javna agencija RS za varnost prometa, Mestna občina Ljubljana in agencija Taktik za specifični komunikacijski program.