Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa objavlja prosto delovno mesto Višji svetovalec področja II, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v Sektorju za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Rok za prijavo: 3 dni

Več o tem se nahaja v prilogi.