Svet AVP je 9.3.2017 sprejel Sklep o razpisu za podelitev svečane listine za leto 2016. Svečana listina AVP se podeljuje posameznikom in organizacijam za izreden prispevek k večji varnosti v prometu in posameznikom za življensko delo.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih AVP na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa pozivamo posameznike in organizacije, da predlagajo imena prejemnikov svečane listine.

Več o tem se nahaja v prilogi:

obrazec-predlog-za-podelitev-priznanja-svecana-listina

razpis-svecana-listina-2016-10-3-2017