Javna agencija RS za varnost prometa je že sedmo leto zapored pripravila razpis, na katerem se lokalne skupnosti potegujejo za brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti. Na razpis, ki smo ga objavili v mesecu novembru 2017, se je do sedaj prijavilo največ občin in sicer kar 52. Zaradi povečanega števila prijav smo se odločili, da namesto 25 prikazovalnikov podelimo skupaj 31 prikazovalnikov hitrosti. Tudi tokrat sta z nami sodelovali podjetji Intermatic d.o.o. in Sipronika d.o.o., ki sta skupaj v brezplačni najem prispevali 21 prikazovalnikov, dodatnih 10 pa jih je v brezplačni najem prispevala Javna agencija RS za varnost v prometa.

Na omenjenem razpisu je bilo izbranih 31 slovenskih občin, ki bodo prejele v šestmesečni brezplačni najem prikazovalnike hitrosti.

Strokovna komisija je izbrala naslednje občine:

1. RIBNICA
2. JESENICE
3. GROSUPLJE
4. KIDRIČEVO
5. ROGAŠKA SLATINA
6. OPLOTNICA
7. GRAD
8. HOČE-SLIVNICA
9. GORNJI PETROVCI
10. MEŽICA
11. VITANJE
12. SELNICA OB DRAVI
13. SLOVENSKA BISTRICA
14. VOJNIK
15. PREVALJE
16. RAZKRIŽJE
17. JEZERSKO
18. PTUJ
19. HODOŠ
20. ANKARAN
21. LOGATEC
22. TRŽIČ
23. ŠMARJE PRI JELŠAH
24. RUŠE
25. RADEČE
26. DOL PRI LJUBLJANI
27. BISTRICA OB SOTLI
28. MEDVODE
29. TREBNJE
30. DOBREPOLJE
31. ŠKOCJAN

Občine so bile izbrane na podlagi razpisnih kriterijev, in sicer so imele prednost občine z nevarnimi mesti (visoka stopja prometnih nesreč), lokacije z šolsko potjo ter lokacije z pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim PLDPjem.