(Ljubljana, 29. junij) Agencija za varnost prometa (AVP) je v tem mesecu organizirala praktično usposabljanje za učitelje vožnje A kategorije, z namenom obnovitve znanja in spretnosti vožnje motornega vozila. Učitelji vožnje imajo veliko odgovornost, saj sooblikujejo vedenje bodočega voznika motornega kolesa, za kar morajo biti dobro usposobljeni, tako teoretično kot tudi praktično. AVP bo s tovrstnimi usposabljanji nadaljevala tudi jeseni in si prizadevala z njimi nadaljevati tudi v prihodnje.

Usposabljanje se je izvajalo na vseh petih območjih, kjer se opravljajo vozniški izpiti, in sicer na vadbenih površinah v Ljubljani, Kopru, Ljubečni, Leskovcu pri Krškem in Mariboru. Skupno se je usposabljanja udeležilo 43 učiteljev vožnje A kategorije.

Usposabljanje, v trajanju šest pedagoških ur, sta vodila Samo Rep in Igor Mihajlik, strokovna sodelavca na AVP. Teoretični del usposabljanja je zajemal razlago glede priprave motorista za vožnjo, priprave motornega kolesa za vožnjo, predstavitev fizikalnih zakonitosti, ki delujejo med vožnjo, predstavitev tehnik vožnje, pravilnega sedenja na motornem kolesu, poglede, zaviranje v nevarnosti itd. Po zaključenem uvodnem delu pa so se udeleženci usposabljanja podali na vadbeno površino, kjer so sami prikazali posamezne vaje, nato pa te tudi ustno razložili ter predstavili njihov namen.

Učitelji vožnje morajo biti dobro usposobljeni, da bodočega voznika motornega kolesa pripravijo na varno vožnjo v prometu, saj motoristi postajajo vse pogostejši udeleženci v cestnem prometu. To dokazujejo tudi statistični podatki, saj je bilo lani v Sloveniji registriranih skupno nekaj več kot 117.000 enoslednih motornih vozil, od tega 56.353 motornih koles, 59.963 mopedov ter 1.431 trikoles. To predstavlja kar 21% več registriranih enoslednih motornih vozil v primerjavi z letom poprej oziroma za 51% več kot pred 10 leti.