Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa poziva vse zainteresirane k prijavi v program izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje.

Program izobraževanja se bo ob zadostnem številu prijavljenih začel izvajati v torek 23.6.2020, s predvidenim pričetkom ob 15.30 na izpitnem centru Agencije za varnost prometa v Celju, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna pri Celju.

PRIJAVA

Vse zainteresirane kandidate za izobraževanje vabimo k prijavi.

Prijavnice, skupaj s potrdilom o plačilu, sprejemamo do vključno ponedeljka, 22. 6. 2020.

Prijaviti se je potrebno skladno z navodili, ki so objavljena naslednji povezavi: https://www.avp-rs.si/vozniki/izobrazevanja-in-usposabljanja/strokovni-vodja-sole-voznje-2/prijavnica-k-izobrazevanju-za-storkovnega-vodjo-sole-voznje/

Če bo število prijav preseglo število predpisanih udeležencev izobraževanja, bodo v skupino udeleženci razporejeni glede na vrstni red prispelih popolnih prijav.

Pridružujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe izobraževanja, kakor tudi pravico, da izobraževanje ob nezadostnem številu prijavljenih udeležencev odpovemo.

PLAČILO

Stroški opravljanja izpita morajo biti poravnani ob prijavi, in znašajo:

IZOBRAŽEVANJECENA IZOBRAŽEVANJASKLIC
Strokovni vodja šole vožnje550,00 EUR00 2600-2020

Plačilo mora biti izvedeno na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0110 0600 0034 943, BIC: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: plačilo izobraževanja, sklic: 00 2600-2020.

PROGRAM

Program izobraževanja traja 60 pedagoških ur in obsega naslednje tematske sklope:

Program izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje je natančneje opredeljen v Prilogi III Pravilnika o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/17, 109/10 – Zvoz in 85/16 – ZVoz-1).

Dodatne informacije in načrtovani urnik izobraževanja se nahajajo v pripeti datoteki:

Izobraževanje za SV ŠV