1 PREBERITE NAVODILA
2 IZPOLNITE PRIJAVNICO
3 PRILOŽITE DATOTEKE
4 DOPOLNITE PRIJAVNICO
5 PREDOGLED IZPOLNJENE PRIJAVNICE
 • V CELOTI PREBERITE TA NAVODILA, SAJ V NASPROTNEM PRIMERU NADALJEVANJE NI MOŽNO.

  Navodilo, način prijave in plačilo

  Kontakt:
  PDragana Trivundža Tomanić, tel: 01/ 478 8952, e-naslov: vozniki@avp-rs.si

  Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje dobi oseba, ki:

  1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje in najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje;

  2. je zaključila program izobraževanja za vodjo šole vožnje in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;

  3. ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B;

  4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnosti, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa.

  Izobraževanje po programu traja 60 pedagoških ur. Program izobraževanja se nahaja tukaj.

  Za uspešno dokončanje izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje mora kandidat opraviti preizkus usposobljenosti.

  Prijavnica v fizični obliki se nahaja tukajword slikica

  Izobraževanje se izvaja, ko je prijavljenih zadosti kandidatov.

  Z oddajo prijavnice dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri obdelavi podatkov za analitične potrebe javne agencije v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Prijavnica velja kot naročilnica. Rok prijave je najmanj 15 dni pred predvidenim datumom izobraževanja oz. do zasedbe prostih mest.

  Odjave se upoštevajo le v elektronski obliki najmanj 3 delovni dni pred datumom izvedbe. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe v celoti. Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni: sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre); skrbnike mladoletne osebe.